arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vill du vara med och utveckla hållbara industrier i Norrbotten?

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser? Vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Nu förstärker vi arbetet med tillsyn och prövning enligt miljöbalken av stora industrier och då främst gruvverksamheterna i länet. Tjänsten ingår i miljöskyddsenheten där vi bland annat arbetar med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter (exempelvis gruvor, vindkraft, industrier och täkter) och vattenverksamheter. Vi ansvarar även för tillsyn, undersökning och efterbehandling av förorenade områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
 • Intressanta och utmanande arbetsuppgifter
 • Arbetsuppgifter som har stor miljö- och samhällsnytta
 • Möjlighet att vidareutvecklas i din yrkesroll och kompetens
 • Förmånliga anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter

ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara tillsynsarbete gentemot gruvverksamheterna i länet. Vissa prövningsfrågor enligt miljöbalken kommer även att ingå. Arbetet innebär i stor utsträckning externa kontakter med verksamhetsutövarna såväl som interna kontakter inom myndigheten då enheten ansvarar för att lämna samlade synpunkter från hela Länsstyrelsen avseende tillsyn och prövning. Dina närmaste arbetskamrater har erfarenhet av dessa arbetsuppgifter, uppgifter som under de senaste åren ökat i omfattning och därför behöver vi nu förstärka detta arbete.

Tillsynsarbetet innebär att du tillsammans med kollegorna, utifrån de tillstånd som finns ska:
 • arbeta med att granska hur tillstånden följs,
 • besöka verksamheterna och bland annat inspektera vidtagna åtgärder,
 • handlägga och avgöra ärenden som förekommer, till exempel, anmälan från verksamhetsutövarna om ändringar av verksamheten och annan information i tillsynsarbetet,
 • följa upp och kontrollera verksamhetsutövarnas egenkontroller,
 • läsa och granska miljörapporter.
Arbetet innebär en del resande, som i stor utsträckning kan planeras i förväg. Även andra arbetsuppgifter inom miljöskyddsenheten kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
 • Teknisk/naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå motsvarande civil-ingenjör geovetenskap, eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
 • erfarenhet av arbete med miljöfrågor inom miljöbalkens område,
 • god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska,
 • Körkort.
Som person är du målmedveten och kan driva ärenden självständigt framåt tills de är avslutade, du har lätt för att samarbeta och ta in och bearbeta information och underlag från olika ämnesområden samt hög integritet. Vidare har du god analytisk förmåga och arbetar på ett strukturerat arbetssätt.

Det är en fördel om du har:

• erfarenhet av arbete med tillsyn och/eller prövning enligt miljöbalken,
 • erfarenhet av arbete med miljöfrågor inom större industrier,
 • erfarenhet av att leda och driva frågor samt göra objektiva och sakliga avvägningar mellan motstående intressen,
 • har relevant erfarenhet från arbete vid länsstyrelse, annan myndighet eller kommun.
Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Tjänsten är säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som beroende på tjänst innefattar säkerhetssamtal, registerkontroll och- eller särskild personutredning.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
.

ÖVRIGT

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljöhandläggare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

heltid Tillsvidareanställning, tillträde: enligt överenskommelse. Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning.