arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vill du vara med och utveckla EU:s kemikalieregler - Utredare (vikariat)

 • Ort

  Sundbyberg

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  18 november

Om jobbet

Vill du vara med i arbetet för en giftfri miljö och öka kunskapen om kemikalier i vår vardag? Då är Kemikalieinspektionen arbetsplatsen för dig.

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten EU-koordinering ansvarar för att hantera frågor kopplade till utveckling och implementering av EU:s lagstiftning och policy inom ramen för EU-samarbetet. Huvudsakliga ansvarsområden är att planera, samordna och bereda underlag inför EU-möten samt att utveckla och driva prioriterade sakfrågor inom olika regelområden.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer till största del att arbeta med utformning, utveckling och tillämpning av lagstiftning inom kemikalieområdet på EU-nivå. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta hantering av övergripande regelfrågor på kemikalieområdet och översyn av regler som inbegriper tvärvetenskapliga frågor. Arbete med lagstiftning i syfte att hantera kemikaliefrågeställningar kopplade till kretslopp, varor och material kommer att ingå i dina uppgifter, liksom att ta fram strategier för hur vi driver sakfrågor i EU för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

I arbetet ingår att ta fram underlag till och bereda frågor inför arbets-, expert- och kommittémöten inom EU-samarbetet. Att samla in, analysera och samordna information för att ta fram underlag till instruktioner, svar på offentliga samråd och ståndpunkter ingår i arbetet liksom att ge expertstöd till regeringskansliet och andra myndigheter.

Användningen av kemiska ämnen regleras till övervägande del på EU-nivå. Arbetet omfattar därför kontakter och möten med EU:s institutioner och andra medlemsländer, vilket innebär resor inom Europa. Att kommunicera med svenska intressenter som andra myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer ingår i dina uppgifter. Arbetet innebär också omvärldsbevakning.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med högskoleutbildning/universitetsutbildning som arbetsgivaren avgör vara av relevans för det aktuella arbetsfältet, exempelvis inom naturvetenskap, juridik eller samhällsvetenskap. Du har också någon arbetslivserfarenhet av relevans.
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Som person har du ett gott omdöme och integritet samt god förmåga att arbeta självständigt utifrån strategiska mål på lång sikt. I ditt arbete har du förmåga att prioritera och arbetar strukturerat för att uppnå resultat på både kort och lång sikt. Du har förmåga att se till helheten och att visa uthållighet i arbetet. Du är bekväm med att arbeta tvärvetenskapligt, är pedagogisk, kommunikativ och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska.

Du är ansvarstagande och kan använda din analytiska förmåga för att lösa komplexa problem och hantera avancerat språkligt underlag. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa kontakter och underhålla relationer.

Det är meriterande om du har

- Erfarenhet av statlig förvaltning och arbete på myndighet
- Kunskap om kemikalielagstiftning och EU:s funktionssätt
- Kunskap om Europeiska institutioner och Europeiska kommissionens arbetssätt
- Goda kunskaper inom något/några av följande områden: Kretsloppsfrågor, kemikalier i material och varor, EU-kommissionens arbete kring giftfri miljö eller cirkulär ekonomi.

ÖVRIGT

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

Kontaktpersoner

Lisa Anfält

08-519 41 229