arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vill du utveckla effektiva åtgärder inom skogsbrandsområdet?

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vill du utveckla effektiva åtgärder inom skogsbrandsområdet?
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla verksamheten inom området skogsbrand.

På MSB kan du göra skillnad och bidra till att anpassa Sverige till ett förändrat klimat samt stärka samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Har du ett stort samhällsintresse - då kan detta vara anställningen för dig.

På MSB får du en meningsfull och samhällsnyttig roll med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare. Du får möjlighet att bidra med din kunskap och arbeta med kollegor som har olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom intressanta arbetsuppgifter och trevliga arbetskamrater erbjuder vi ett flexibelt arbetssätt och stimulerande arbetsmiljö i nya och moderna lokaler och vissa möjligheter att arbeta hemifrån.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i en grupp på 12 personer på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem som arbetar med naturolyckor och klimatanpassning och utvecklar stöd till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. Anställningen har fokus på vegetations- och skogsbränder, både förebyggande och metoder för släckning och taktisk utformning av släckinsatser. I uppgiften ingår också stöd till operativ hantering inom MSB och i det stöd MSB ger övriga aktörer.

I arbetsuppgifterna ingår att utveckla, administrera och följa upp skogsbrandsbevakning med flyg, vägleda och utveckla samverkan och taktik kring hantering av skogsbränder och att utveckla tidig detektering av skogsbränder. Därutöver kan också andra utvecklingsuppdrag inom området ingå beroende på tidigare erfarenhet och kompetens. Du förväntas kunna delta i och representera MSB i olika forum såväl nationellt som inom EU och internationellt . Du kommer även delta i enhetens och myndighetens övriga arbete inom området naturolyckor och klimatanpassning såsom remisshantering, utveckling och kommunikation.

Din kompetensprofil

Du har relevant akademisk utbildning troligen med inriktning mot naturvetenskap, teknik eller motsvarande och några års arbetserfarenhet. För rollen krävs det att du har erfarenhet från arbete med skogsbrandfrågor. Meriterande är också om du har kunskap om skogsbruk och naturmiljö. Du har god struktur och samarbetsförmåga samt god förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, främst på svenska men även på engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning och arbete med skogsbrandfrågor inom kommunal räddningstjänst, länsstyrelse eller motsvarande. Likaså om du har kunskap om brandbeteende, modellering, detektionsteknik och GIS och har arbetat med analyser och utvecklingsfrågor.

Vi söker dig som har förmåga att


- ta ansvar och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
- projektleda, organisera, samordna och ansvara för deadlines ha fokus på mål- och resultat, oftast med flera samtidiga uppgifter arbeta strukturerat, engagerat och tillitsfullt
- samverka och stödja kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och
aktörer
- dela med dig av kunskap i olika sammanhang
- företräda MSB i olika forum nationellt och internationellt

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och hur vi tror att du kommer att passa in i gruppen.

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Om MSB

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO) huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet.

Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem (RO-NB)

Enhetens uppgifter är att, tillsammans med andra aktörer, utveckla förmåga att förebygga och hantera klimat- och naturrelaterade olyckor som skogsbränder, översvämningar, ras och skred, att förvalta och utveckla tekniska stödsystem (RIB) samt att förvalta och utveckla MSB:s bibliotek. I uppgiften ingår att samordna arbete med oljeskadeskydd och att vara kontaktpunkt mot EUs översvämningsdirektiv. Vi verkar också för att beakta riskfrågor i samhällsplaneringen och att anpassning sker till ett förändrat klimat. Enheten ansvarar dessutom för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpas provanställning

Ort: Karlstad


Resor i anställningen förekommer.

Svensk medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Mette Lindahl Olsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 maj 2022, märkt med referensnummer 2022/91.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning