arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vill du jobba med miljöfrågor och hållbar samhällsutveckling?

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  17 januari

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Miljöutmaningarna är många och förändras ständigt. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med många kontakter inom och utanför länet, från det lokala och regionala arbetet till internationell nivå. Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utvecklande miljö!

På Miljöenheten arbetar vi med tillsyn och prövning inom miljöbalkens område av allt från stora industrianläggningar till mindre vattenverksamheter. Enheten präglas av framåtanda och vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierade kompetenser. Arbetsmiljön är kreativ och utvecklande och alla har en stor del eget ansvar. Vi arbetar digitalt och erbjuder medarbetarförmåner som bland annat flexibel arbetstid, distansarbete, semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Vi söker nu en ny kollega som ska stärka enheten inom tillsyn av vindkraft och samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Även andra former av tillsyn kan bli aktuellt. Grunden i tillsynen är att följa upp att verksamhetsutövaren sköter sin egenkontroll och följer tillståndsgivna villkor. Tillsynsarbetet sker framförallt genom besök vid verksamheten, samrådsmöten samt genom hantering av inlämnade ärenden. Frågor som ofta är aktuella i tillsynen är t.ex. påverkan på naturmiljö och rennäring.
Arbetsuppgifterna innebär också att säkerställa att verksamheter som t.ex. underhåll av elnät, mineralprospektering och bredbandsutbyggnad genomförs på ett sätt som påverkar natur- och kulturmiljö så lite som möjligt.
Uppgifterna innefattar många kontaktytor med enskilda, företag, kommuner och andra myndigheter. Du har stora möjligheter att påverka arbetets innehåll utifrån din erfarenhet, ditt intresse och verksamhetens fortlöpande behov.

KVALIFIKATIONER

• Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och goda kunskaper om miljölagstiftningens och förvaltningslagens tillämpning för miljöfarliga verksamheter och tillsynsmyndigheters funktion och organisation
 • Du bör ha erfarenhet av att arbeta med tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet inom privat eller offentlig sektor
 • Erfarenhet av vindkraft eller 12:6 samråd är meriterande
 • Du ska vara resultatinriktad, ha god analytisk förmåga och vara bra på att arbeta självständigt och samtidigt ha god förmåga att skapa goda relationer och samarbeta i grupp
 • Du ska också ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift, då externa kontakter och att skriva beslut är en viktig del av arbetet
 • B-körkort krävs, då fältbesök ingår i tjänsten
Vid urval kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi kommer att granska inkomna ansökningar kontinuerligt och genomföra intervjuer under ansökningstiden.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljöhandläggare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-02-15 eller enligt överenskommelse.