arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vill du arbeta som teknisk övningskoordinator för CERT-SE?

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  24 november

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS) består av 11 enheter och ca 120 medarbetare.

Avdelningen är bland annat ansvarig för att samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv och regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet operationaliseras.

Funktionen CERT-SE är en del av avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer och består av ca 30 medarbetare, uppdelat på tre enheter. CERT-SE utgör den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

- CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd för samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
- CERT-SE samlar in, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan, under och efter it-incidenter.
- CERT-SE- är Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Vi söker en teknisk övningskoordinator till CERT-SE. Är du vår nästa kollega?

Dina arbetsuppgifter

CERT-SE både deltar och tillhandahåller övningar inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Som teknisk övningskoordinator kommer du att arbeta med att planera, genomföra och utvärdera dessa informations- och cybersäkerhetsövningar med ett tekniskt fokus. Du kommer att delta i arbetet att utveckla arbets- och samarbetssätt inom detta sakområde samt delta i utveckling av CERT-SE:s  förmåga.

En viktig del av dina arbetsuppgifter är att kunna representera organisationen både internt och externt då det sker omfattande samverkan med såväl centrala myndigheter, näringsliv och olika intresseorganisationer. Internationellt sker samarbetet med motsvarande organisationer i andra länder.

Du kan komma att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling

för att söka anställning som teknisk övningskoordinator har du en dokumenterad arbetserfarenhet inom it-säkerhetsområdet. Vidare har du en relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska är något du är duktig på.

Meriterande:


- Dokumenterad erfarenhet från att ha arbetat med övnings- och utbildningsplanering och då inom informations- och cybersäkerhetsområdet.
- Har dokumenterad och god erfarenhet från planläggande och genomförande av internationella övningar.
- Erfarenhet från att företräda en verksamhet både nationellt som internationellt.
- Har kunskap om det svenska krishanteringssystemet samt totalförsvar.
- Har erfarenhet från att arbeta i projektform, som beställare eller projektledare.
- Kunskap om lednings- och stabsmetodik och/eller organisationsutveckling
- Erfarenhet från tjänstgöring inom incident/krishantering eller motsvarande beredskapsfunktioner.
- Erfarenhet från tjänstgöring inom en CSIRT (Computer Security Incident Response Team) eller motsvarande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, säkerhetsmedvetenhet och din förmåga att delta i utvecklingen av CERT-SE övningsverksamhet. Vi fäster mycket stor vikt vid dina din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter och dialog med kollegor samt med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vad kan vi erbjuda dig

Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som:

- Flexibel arbetstid
- 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
- Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
- Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
- Vi stödjer och uppmuntrar friskvård

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Stockholm. Hösten 2019 kommer MSB:s Stockholmskontor att flytta till Tomteboda i Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta t.f. enhetschef Andreas Rappe eller Robert Jonsson. Fackliga företrädare är Kerstin Borg och Sarah Schulman Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Ansökan

din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 24 november 2019, märkt med referensnummer 2019/221. Vi ber dig att söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.