arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetslektor till fakulteten för Lärande och samhälle

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 november

 • Sök jobbet senast

  2 december

Om jobbet

Om Malmö högskola
Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med ca 1 800 anställda och ca 12 000 helårsstudenter. Den 1 januari 2018 får högskolan universitetsstatus och blir Malmö universitet. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer samt flervetenskaplig utbildning och forskning. Malmö högskolas forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom bland annat migration, demokrati och deltagande, utveckling av informationsteknologi, hållbar resursanvändning samt människors hälsa.

Fakultet 
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda. Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå.

Institution

Institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL) erbjuder i första hand påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar för personer med tidigare akademisk utbildning eller yrkesutbildning. Institutionen ansvarar för yrkeslärarutbildning (YRK), kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), vidareutbildning av lärare (VAL), utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV), samt speciallärar- och specialpedagogutbildning.

Fristående kurser som ges på institutionen är riktade mot skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling. Institutionen är också ansvarig för och medverkande i lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Vidare ansvarar institutionen för magister- och masterutbildning inom huvudområdena pedagogik och specialpedagogik. På institutionen bedrivs forskning inom flera områden, till exempel specialpedagogik/inkluderande pedagogik, skolutveckling, ledarskap samt klassrumsforskning. Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning, bland annat genom forskningsplattformen RePESE (http://repese.mau.se/) med flera undergrupper för specifika forskningsområden, som exempelvis skolutveckling och ledarskap.

Innehåll och arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, inom KPU, VAL, ULV och Yrkeslärarutbildningen vid institutionen. Därtill undervisning inom de specialpedagogiska programmen vid institutionen, samt inom högskolepedagogiska kurser vid Centrum för akademiskt lärarskap (AKL). Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig enligt högskoleförordningen är ”den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen” (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

För denna anställning krävs specifikt

 • ha lärarexamen
 • erfarenhet av undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan
 • erfarenhet av forskning och undervisning inom högskolepedagogik

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • erfarenhet av handledning av examensarbeten på specialpedagogiska program
 • erfarenhet av undervisning på engelska
Institutionen kommer att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Upplysningar

Prefekt Ola Fransson 040-665 75 49

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-12-02

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare https://bit.ly/2zE8Q21 Se även Malmö universitets anställningsordning https://bit.ly/2VNUKUx.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/259, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/259.

Övrigt

Anställningen avser visstidsanställning på heltid under perioden 20210201 – 20220131. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning och kan komma att tillämpa provanställning

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2021-02-01

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat