arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetslektor i religionsvetenskap inr. islam, 80%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Inom religionsvetenskap och teologi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i religionsvetenskap och teologi ansvarar institutionen för utbildning av ämneslärare i religion och för teologprogrammet. Ytterligare information om institutionen och religionsvetenskap finns på www.idesam.umu.se.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i religionsvetenskap med inriktning mot islam, 80%.

Beskrivning av arbetsuppgifter

I anställningen ingår 64% undervisning/administration och 16% kompetensutveckling. Undervisningens inriktning är huvudsakligen kurser på grundnivå och avancerad nivå inom religionsvetenskap. Fokus ligger på kurser om religion och samhälle och islam, både inom fristående kurser och inom lärarutbildningen i religionsvetenskap samt på kurser i religion och icke våld på avancerad nivå. I undervisningen ingår också medverkan på grundkurs i hinduism och buddism, samt viss uppsatshandledning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.  

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För att vara behörig för anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska. 

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området religionsvetenskap med inriktning mot islam, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga samt samverkan med omgivande samhälle. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

·       bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·       originalitet i forskningen
·       produktivitet
·       bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·       uppdrag inom vetenskapssamhället
·       förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·       samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

·       förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·       förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·       erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·       medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·       ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom det religionsvetenskapliga området islamologi. 

Särskilt meriterande vid bedömningen av pedagogisk skicklighet är undervisningsskicklighet inom islamologi. 

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga. 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Ansökan

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Det är inte nödvändigt att lämna in någon projektplan för denna anställning.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2019-12-20.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat som omfattar 10 månader på  80%, med tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsorten för anställningen är Umeå.  För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet religionsvetenskap finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator  Elisabeth Raddock  (090-786 69 72, elisabeth.raddock@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ).

För information om institutionen, se https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/

Välkommen med din ansökan! 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.