arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande Universitetslektor i hydrologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

http://www.

geo.uu.se vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskningsprogrammet Luft-, vatten-, och landskapslära samlar forskning och utbildning i hydrologi, meteorologi, miljöanalys och naturgeografi.

Arbetsuppgifter: Undervisning (65%) och forskning (35%). Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av studenter. Lärare förväntas främst undervisa i kurser med hydrologisk inriktning på grund och avancerad nivå främst inom masterprogrammet i geovetenskap, men även till viss del inom civilingenjörsprogrammet för miljö- och vattenteknik. Speciellt ingår kursansvar för kurser  inom grundvatten och grundvattenmodellering. Handledning och examination inom utbildningsprogrammen kan ingå.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen i eller har motsvarande vetenskapliga kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet men särskild vikt vid pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd kommer att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning inom grundvatten och grundvattenmodellering, grundläggande hydrologi samt vattenresurser men även handledning av studentarbeten.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forsknings anknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad 6 månader.

Anställningens omfattning: 100 % eller efter överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Programansvarig professor Veijo Pohjola, tfn 018-471 2509; e-post mailto:veijo.pohjola@geo.uu.se
Studierektor Rickard Pettersson, tfn 018-471 2525; e-post mailto:rickard.pettersson@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 10 december 2020, UFV-PA 2020/4067.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-01-01 Visstidsanställning till 2021-06-30