arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetslektor i fysioterapi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 februari

 • Sök jobbet senast

  12 mars

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1.8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1,700 anställda och 15,100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik utbildas sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom ambulans-, anestesi-, intensivvård och operation, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hälsovägledare samt kandidatexamen i psykologi. Institutionen bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, medicinsk teknik och teknisk psykologi. Utbildning och forskning sker i samverkan med landsting och kommuner i Norrbotten.

Ämnesbeskrivning

I ämnet fysioterapi ses rörelse som ett medel för hälsa och livskvalitet. Forskning inom fysioterapi handlar om rörelsen och dess samband med kropp, funktion, upplevelse, lärande och interaktion. Det vetenskapliga underlaget omfattar biomekaniska, fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella perspektiv.

Arbetsuppgifter

Som vikarierande universitetslektor i Fysioterapi är du tillsammans med professorer, lektorer och adjunkter i ämnet ansvarig för utveckling av ämnet fysioterapi på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i fysioterapi omfattar undervisning, handledning och examination av fysioterapeutstudenter. Du kommer framförallt att undervisa inom digitalisering inom fysioterapi på både grund- och magisternivå, vetenskaplig metod samt i övrigt bidra med kunskap och erfarenheter inom ditt specialistområde. Du möter studenterna här på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Forskning är en naturlig del i anställningen och i anställningen ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.
 
Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning
• Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
 • Du ska kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska.
 • Du har yrkeserfarenhet som fysioterapeut och erfarenhet av forskning inom aktuellt området.
 • Du har erfarenhet av handledning samt examination av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
Vid bedömningen av de sökande skal erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt.

Information

Befattningen är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik samt är ämnesmässigt knuten till utbildningsprogrammet fysioterapi. Undervisning på annat program kan vara aktuell. Anställningens omfattning är 100 % och är tidsbegränsad till 2022-01-31. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Katarina Mikaelsson, avdelningschef, Avdelningen för hälsa, medicin och rehabilitering, 0920 – 49 3823, katarina.mikaelsson@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, CV/meritförteckning, examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), legitimation samt andra intyg. Ange referensnumret nedan på din ansökan.

Referensnummer:          423-2021
Sista ansökningsdag:     12 mars 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat