arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande Universitetslektor i Ekonomisk historia, 7 månader, 50%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.

Lunds universitet söker nu en vikarierande universitetslektor i ekonomisk historia.

Anställningen varar 7 månader med start 1 januari 2023 med placering vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan. Anställningens omfattning är 50 procent.

Ämnesområde och arbetsuppgifter

Ämnesområdet är ekonomisk historia.

Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning och forskning. Administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen består främst av utvecklingsstudier, Asiens ekonomiska historia och jordbruksekonomi. Undervisningsspråk är engelska och svenska.

Behörighet 
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen i ekonomisk historia samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. För behörighet krävs också forskningsexpertis inom utvecklingsekonomi och jordbruksekonomi.

Bedömningsgrunder

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av vetenskaplig skicklighet är publicering i tidskrifter eller på bokförlag med internationellt peer review-system starkt meriterande, liksom erfarenhet av internationellt samarbete och deltagande i forskningsnätverk. Publikationer inom utvecklingsekonomi är meriterande. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning inom utvecklingsstudier, Asiens ekonomiska historia och jordbruksekonomi är en merit. Eftersom delar av undervisningen kan komma att ske på både svenska och engelska är förmåga att undervisa på svenska och engelska ett krav.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildning och forskning inom institutionen.

För ytterligare information om bedömningsgrunder se Allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Ekonomihögskolan se: http://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Följebrev
- CV och publikationslista
- Beskrivning av meriter inom undervisning och forskning, maximalt tre sidor
- Ett utvalt papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
- Examensbevis, etc.
Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökningens.

Övrigt

Lund universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50%. Tillträde: 2023-01-01 Visstidsanställning till