arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetsadjunkt i statsvetenskap, 50-100%

 • Ort

  Falun

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 maj

 • Sök jobbet senast

  6 juni

Om jobbet

Kunskapsområdet allmänt
Ämnet statsvetenskap vid Högskolan Dalarna (HDa) har ett brett kursutbud på grundutbildningens olika nivåer och forskning inom bland annat demokratisering, europeisering, och jämförande politik. Statsvetenskap har examensrätt till kandidatnivå och erbjuds som kurspaket, fristående kurser och inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. De stora studentgrupperna finns inom de nätbaserade kurserna i statsvetenskap där betydande arbete läggs ner för att skapa en distansutbildning av högsta kvalitet.

Din arbetsdag som adjunkt

Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, undervisning och handledning/examination i kurser på grund- och avancerad nivå. Högskolan Dalarna profilerar sig inom e-lärande och i undervisningsuppdragen ingår att undervisa via de webbaserade verktyg Högskolan tillhandahåller. Undervisningen sker både på campus och nätbaserat och både på svenska och engelska.

Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs


- Förmåga att undervisa på svenska och på engelska inom ämnesområdet
- Samarbetsförmåga

Det är meriterande om du har


- Erfarenhet av forskning och undervisning inom olika delar av statsvetenskap
- Erfarenhet av kurs- och programutveckling
- Erfarenhet av distansutbildning

Anställningen

Anställningen är en visstidsanställning, tjänstgöringsgrad 50-100%, med tillträde 2019-08-12 t o  m 2020-01-31 (med möjlighet till förlängning). Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 2019-06-05.

Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, pedagogiska meriter samt kontaktuppgift till minst två referenser. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta rekrytering@du.se.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Kontaktpersoner

Thomas Sedelius, Ämnesföreträdare

+46 (0)23-77 84 51

tse@du.se


Joacim Larsson von Garaguly, Avdelningschef

+46 (0)23-77 80 25

jlr@du.se