arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande Universitetsadjunkt i Riskhantering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämne

Riskhantering med inriktning mot olycksförebyggande och skadebegränsande arbete

Särskild ämnesbeskrivning

Riskanalys och riskhantering genomförs inom ramen av många olika typer av verksamheter för att minska risken att plötsligt uppkomna olyckor ska inträffa som leder till skador på människors liv och hälsa, ekonomi och egendom, och andra värden.

Detta kan exempelvis handla om risker kopplade till olika typer av industrier (såsom processindustrier, tillverkningsindustrier, olja- och gasindustri, etc.), olika typer av transportmedel (flyg, tåg och väg), eller andra typer av risker relaterade till användning av teknologi. Det övergripande syftet är ofta att säkerställa att inga människor utsätts för oacceptabelt stora risker, vare sig det handlar om anställda, användare eller 3:e person, samtidigt som detta måste ske med hänsyn till en rad andra värden (ekonomi, hållbarhet, miljö, etc.). Även om karaktären på de risker som samhället har att hantera varierar och kommer att förändras i framtiden (t.ex. till följd av användning av nya energibärare) är ofta arbetssätt, koncept, metoder och principer för riskanalys och riskhantering mer eller mindre gemensamma och detta representerar den vetenskapliga kärnan i riskvetenskapen som utgör hörnstenen i t.ex. den nya Civilingenjörsutbildningen i risk, säkerhet och krishantering. Kunskap både om hur riskanalys och riskhantering kan genomföras i dessa verksamheter samt hur styrning av denna typ av riskhantering kan ske i samhället (reglering, standardisering, uppföljning, etc.) är viktiga för den nya utbildningen.

Arbetsuppgifter

Som adjunkt kommer du primärt att verka som lärare inom ramen för Civilingenjörsutbildningen i risk, säkerhet och krishantering vid LTH. Denna utbildning är under uppbyggnad och du kommer att vara med och stötta uppbyggnaden av programmet – framför allt med kunskap och beprövad erfarenhet från praktiskt arbetet med riskanalys och riskhantering. Eftersom vi värnar vikten av forskningsunderbyggd undervisning kommer det att i någon omfattning ges möjlighet till deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Arbetsuppgifterna innefattar även:


- Undervisning på grundnivå och avancerad nivå.
- Handledning av examensarbetare.
- Samverkan med näringsliv och samhälle
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
- Delta i utveckling nya kurser och i viss mån i strategisk utveckling av program.
- Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

- Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visad pedagogisk skicklighet.
- Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
- Erfarenhet från praktiskt arbete med teknisk riskanalys och riskhantering inom verksamheter, speciellt inom industri, där det finns risker för plöstligt uppkomna händelseförlopp som kan skada människors liv och hälsa.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.
- Erfarenhet från praktiskt arbete med riskanalys och riskhantering, både nationellt och internationellt.

Övriga meriter:


- Goda nätverk med framförallt svenska aktörer av relevans för de typer av risker som beskrivs i ämnesbeskrivningen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat under två år på 75% procent med startdatum den 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

75%. Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till