arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetsadjunkt i rättsvetenskap

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Enheten för rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ingår i avdelningen för samhällsvetenskap vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av rättsvetenskap av ämnesenheterna statsvetenskap, historia och nationalekonomi. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen är fokuserad på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig behöver vi nu rekrytera en vikarierande universitetsadjunkt för att förstärka ämnets undervisning inom det rättsvetenskapliga kandidatprogrammet samt på rättsvetenskapliga kurser inom andra program.

Ämnesbeskrivning

Rättsvetenskap är det vetenskapliga studiet av rättsreglerna och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Den rättsvetenskapliga forskningen vid Luleå tekniska universitet är inriktad mot miljö- och naturresursrätt i vid mening och omfattar sådana delar av civilrätten, den offentliga rätten, den internationella rätten och EU-rätten som har samband med utnyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi, samt för miljö- och naturvård.

Arbetsuppgifter

Förutom undervisning ingår i anställningen också därtill hörande arbetsuppgifter som examination, kursansvar, kursutveckling och handledning, liksom att aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete rörande undervisning. Undervisningen kommer i första hand att ligga inom ramen för civilrätten, exempelvis avtalsrätt, sakrätt, associationsrätt m.m., men även offentligrättsliga ämnen kan komma ifråga. Det är därför en fördel om den sökande har en bred rättsvetenskaplig kompetens.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:
 • avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
 • visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
 • Dokumenterad kompetens och erfarenhet av att bedriva undervisning i rättsvetenskap/juridik, främst inom civilrätt, men även undervisningserfarenhet inom offentlig rätt är meriterande.
• Dokumenterade resultat av pedagogiska insatser, t ex kursutvärderingar, kursplaner och studiehandledningar eller dylikt.

Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Maria Pettersson, ämnesföreträdare rättsvetenskap, telefon 0920-492195, e-post maria.pettersson@ltu.se och Jerry Blomberg, avdelningschef, telefon 070-26 82 188, e-post jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO: Christer Gardelli, telefon 0920-491809, e-post christer.gardelli@ltu.se och OFR- Lars Frisk, telefon: 0920-49 17 92, e-post lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Anställningen är ett vikariat på 100 % under tiden 2019-01-01 till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning. Placeringsort är Luleå.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi vill gärna att du lämnar två referenser.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 30 november 2018

Referensnummer: 3499-2018