arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande lektor i pedagogik till yrkeslärarutbildningen

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda. Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå.

Institution


Vid institutionen Skolutveckling och ledarskap bedrivs i första hand påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar, för personer med tidigare akademisk utbildning eller yrkesutbildning. Fristående kurser som ges på institutionen inriktas mot skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling samt kurser i språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter.

Institutionen ansvarar för yrkeslärarutbildning (YRK), kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), arbetsintegrerad utbildning (AIU), samt speciallärare- och specialpedagogutbildning. Institutionen är också ansvarig och medverkande i lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vidare ansvarar institutionen för magister- och masterutbildning inom huvudområdena pedagogik och specialpedagogik. På institutionen bedrivs forskning inom flera områden, till exempel specialpedagogik/inkluderande pedagogik, skolutveckling, ledarskap, samt klassrumsforskning.

Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning, bland annat genom forskningsplattformen RePESE (http://repese.mau.se/) med flera undergrupper för specifika forskningsområden, samt den nationella forskarskolan SET (specialpedagogik för lärarutbildare) finansierad av Vetenskapsrådet. Inom ramen för forskarskolan är ett antal doktorander verksamma och förutom denna grupp har institutionen fakultetsfinansierade doktorander i pedagogik.

Innehåll och arbetsuppgifter

Anställning är i första hand inriktad mot forskning och undervisning inom yrkeslärarutbildningen. Konkret innebär detta att du förväntas föreläsa, handleda och examinera i programmets kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Kursledarskap kan komma i fråga. Vi ser gärna att du deltar i forskningsaktiviteter som behandlar relationen mellan högskoleutbildning och arbetsliv. I anställningen ingår att delta i institutionens kvalitetsutveckling samt vara närvarande i den akademiska miljön. I arbetsuppgifterna ingår även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet


Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

 

För denna anställning krävs specifikt:


Doktorsexamen inom för anställningen relevant område.

Erfarenhet från arbete med UV-kurser.

Dokumenterat god samarbetsförmåga.

 

Meriterande:


Lärarerfarenhet från yrkesgymnasier.

Forskning inom det yrkesdidaktiska fältet, yrkeskunnande eller yrkesutbildning.

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda behörigheter. Vikt läggs vid hur den sökande kan bidra till utvecklingen av undervisningen vid institutionen. Vid lektorsanställning ska särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prefekt Ola Fransson, ola.fransson@mau.se, +46 40 665 7549

Biträdande prefekt Eva-Lotta Byrlén, eva-lotta.byrlen@mau.se, +46 40 665 7677

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan


Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 20210930

Ansökan skall innehålla:

 • Styrkt meritförteckning
 • Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 • Förteckning över vetenskapliga arbeten samt pedagogisk meritering
 • Referenser
De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (Meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (Anställningsordning)

 

Övrigt

Vikariat 100% 220101-221231.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

2022-01-01 eller enligt överenskommelse
 

Fackliga företrädare


SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat