arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande lektor - arbetslivssociologi/organisationssociologi/HR-området

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  28 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor i sociologi med inriktning mot

arbetslivssociologi/organisationssociologi/HR-området under perioden 21-08-01 - 22-07-31.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på kurser i sociologisk teori och metod. En del av undervisningen kommer att ske på vårt kandidatprogram i Human Resources.

Behörighet


Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, samt har visat pedagogisk skicklighet. Behörighets- och bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns i föreskrifter rörande anställning av lärare. Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen. http://www.lu.se/o.o.i.s/4198

Övriga krav och meriter


Sökande ska ha goda och breda kunskaper i sociologisk teori och metod. Kunskaper i arbetslivs- och/eller organisationssociologi är meriterande. Sökande ska också ha erfarenhet av att undervisa och handleda kandidatuppsatser. Sökande bör ha erfarenhet av att ha att undervisat stora studentgrupper.

Sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska krävs därför i såväl tal som skrift. Dokumenterad undervisningsportfölj och styrkta pedagogiska meriter är ett krav. Stor vikt läggs vid sökandes förmåga att samarbeta.

Bedömningsgrund


Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, med särskild hänsyn till tjänstens inriktning och krav. Den sökandes förmåga att planera, utveckla och genomföra utbildning anses mycket viktig.

Bedömningsgrunder vid anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet

http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/Foreskrifter_rorande_anstallning_av_larare20130615.pdf

Ansökningsförfarande


Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, antalet undervisningstimmar fördelat på lärosäte, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt två referenspersoner som kan intyga pedagogisk skicklighet.

Vid tillsättningen sker ingen extern sakkunnigbedömning varför enbart en förteckning över publicerade skrifter inlämnas. På begäran kan ansökan kompletteras med dessa skrifter.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-08-01 Visstidsanställning