arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikariat Universitetslektor i franska, 50%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 70 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grundnivå.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Undervisningen omfattar grammatiska språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment. Kvällsundervisning kan komma att bli aktuellt.

Forskning innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön.

I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktivadeltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogiskskicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant föranställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. 

Förmåga att undervisa på franska och svenska krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet fransk språkvetenskap. Skicklighet att leda och utveckla akademisk verksamhet är också av vikt för anställningen och kommer att tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

- CV med publikationsförteckning
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Kort redovisning av vetenskapliga meriter
- Kort redovisning av pedagogiska meriter

För ytterligare information läs vidare http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och även i följande länk http://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast efter överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg tel 018-471 14 40, epost christina.kullberg@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2021, UVF-PA 2021/2686.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning