arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vik.universitetslektor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  5 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Arbetsplatsen är ämneslärarutbildningen på institutionen för utbildningsvetenskap.

Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet bedrivs vid flera olika ämnesinstitutioner och samordnas vid institutionen för utbildningsvetenskap med en utbildningschef som närmast ansvarig. Som stöd för verksamheten finns ett programråd med representation från olika ämnen, och övergripande ansvarig är en styrgrupp med representanter från berörda fakulteter.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK).
- Undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn tagen till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Studentgruppen använder svenska som undervisningsspråk och sökande bör dels kunna förhålla sig till detta, dels göra sig förstådd utifrån detta, både i tal och skrift.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn tagen till anställningens innehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställnings som universitetslektor gäller särskilt:
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
- förmåga att arbeta språk- och skrivutvecklande.

Meriterande för anställningen är:

- erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser
- avslutad lärarutbildning
- erfarenhet av pedagogiskt arbete inom grund- och gymnasieskola.
- erfarenhet av planering, utveckling, koordinering och undervisning av kurser inom såväl gymnasium som högre utbildning.
- erfarenhet av administrativt arbete och av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom utbildningsområdet.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat under ett år på 100% procent med startdatum den 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst ett år. I anställningen ingår 70% undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser, 20% forskning där fokus ligger på utbildningsvetenskap, 10% kompetensutveckling. Undervisningsspråket är svenska.

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2023-03-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till