arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vik.1-2 Universitetslektorer

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 mars

 • Sök jobbet senast

  20 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Kravprofil


1-2 universitetslektorer i historia

Tidsperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17, halvtid 50%

Placering: Historiska institutionen


Om avdelningen för historia: Vikariatet är vid avdelningen för historia, som är en del av Historiska institutionen.

Ämnet erbjuder ett kandidatprogram och ett masterprogram, ämneslärarutbildning liksom fristående kurser. I historia erbjuder vi kurser som sträcker sig från forntidens högkulturer till den samtida kulturen – på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den kulturhistoriska inriktningen är bred och präglas av olika ämnesmässiga, teoretiska och metodologiska infallsvinklar. Tidsmässigt sträcker sig undervisningen från tidig medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på tidigmodern tid och på nittonhundratalet. En del av undervisningen riktas mot skola och historiebruk i bred mening. I ett nationellt perspektiv är institutionen ledande inom historiekulturforskning, kunskapshistoria och historiedidaktik.

Arbetsbeskrivning och uppgifter:


Anställningen avser främst undervisning på första, andra och tredje terminens studier i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs, samt lärarstudenter. Fokus på denna termin ligger i ämnesfördjupning i historia och studenterna ägnar sig åt egen historisk forskning.

Anställningen kräver särskild kompetens i nordisk kulturhistoria från reformationen till 1900-talet, för undervisning på tematiska fördjupningskurser och för undervisning på en engelskspråkig kurs om svensk historia.

Dessutom ingår undervisning i akademiskt skrivande, som övar studenterna att skriva i olika genrer och att anpassa text till olika målgrupper.

En stor del av vikariatet omfattar handledning på historiestudenternas examensarbete, vilket hos läraren förutsätter mycket god kunskap om de metoder och teorier som används i historisk forskning – kvantitativ analys, hermeneutisk metod, diskursanalys och historiebruk. Stor vikt läggs vid kunskaper i källkritik och handskriftsläsning.

Den sökande skall förutom att bedöma kandidatuppsatser i historia dessutom kunna handleda studenter på praktik.

Kravprofil och kvalifikationer:


Den vi söker har sin meritering i ämnet historia – särskilt svensk och nordisk kulturhistoria – och har dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet.

Eftersom en stor del av uppdraget gäller handledning läggs särskild vikt vid meritering från undervisning på liknande kurser i historia. En del av uppdraget gäller kursansvar för och undervisning på vår nätbaserade grundkurs. Därför läggs särskild vikt vid meritering av undervisning för distansstudenter i historia, samt erfarenhet av lärplattformen Canvas.

Avdelningen har ett kollegialt arbetssätt och ser lärargruppen som ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och för pedagogisk utveckling av ämnets utbildningar. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen. Vikariatet innefattar viss samundervisning ihop med andra lärare.

Du som söker har avlagt doktorsexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, har visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Lunds universitet eftersträvar jämställdhet, likabehandling och mångfald inom organisationen. Vi välkomnar alla behöriga sökande och arbetar aktivt mot diskriminering.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50. Tillträde: 20-08-31 Visstidsanställning till 2021-01-17