arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vik. universitetslektor i tyska, ssk litteraturvetenskap

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juli

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vik.

universitetslektor i tyska, ssk litteraturvetenskap

Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett flertal språk och litteraturer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

 

Arbetsuppgifter:


Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, forskning och administration.

Undervisningen i tyska omfattar grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå i litteraturvetenskapliga och kulturkunskapliga moment i Uppsala. Undervisning inom ramen för institutionens utlandsförlagda utbildning i Freiburg (Tyskland) kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Den sökande förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, delta i institutionens inre arbete samt i fakultetsgemensamma aktiviteter.

Forskning innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön.

Till arbetsuppgifterna hör även att aktivt följa och utveckla det egna ämnesområdet.

Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

 Kvalifikationskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i tysk litteraturvetenskap eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Med personliga egenskaper avses dokumenterad god förmåga av att arbeta självständigt och dokumenterad god samarbetsförmåga.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.

Dokumenterad förmåga att undervisa på tyska och svenska är ett krav för anställningen. Undervisningsspråk är i stor utsträckning tyska. Utmärkta kunskaper i tyska är därför ett krav.

 

Bedömningsgrunder:


Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas särskild vikt. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället har betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Stor vikt kommer att läggas på erfarenhet i första hand inom litteraturvetenskap och i andra hand kulturkunskapliga moment i ämnet tyska. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas. Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse. Omvittnat god samarbetsförmåga är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet har de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

 

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

- Curriculum Vitae
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
- Redovisning av samverkansmeriter
- Publikationsförteckning
- Publikationer som åberopas

 

Vad gäller anställning som vikarierande universitetslektor är det viktigt att ansökan innehåller en tydlig redovisning av omfattningen av sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.

 

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i tre exemplar till 

Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/2435.

 För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

 Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-07-15.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Thomas Grub, epost mailto:thomas.grub@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2019, UFV-PA 2019/2435.

 Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.