arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vik. universitetslektor i Svenska som andraspråk

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för att alla människor ska kunna delta i högre utbildning. Vi tar aktivt ansvar för att främja ett gott samhälle, både i vår egen region men också i ett globalt perspektiv. Vi är omkring 800 anställda, 15 000 studenter och mängder av samarbetspartners, som gör detta möjligt tillsammans.

Akademin Humaniora och medier erbjuder nationellt konkurrenskraftiga utbildningar inom medier, språk och humaniora. Akademin är värd för en av Högskolans forskningsprofiler, Interkulturella studier, som inkluderar en rad olika forskningsområden samt samverkansorganet Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna.

Den aktuella tjänsten är en vikariatsanställning max 2 år f o m våren 2020 t o m våren 2022, 100%, med tillträde snarast efter överenskommelse.  Placeringsort för anställningen är Falun.  

Svenska som andraspråk är ett av de större ämnena vid Akademin Humaniora och medier vid Högskolan Dalarna. Att arbeta här innebär möjligheter att samarbeta med engagerade kollegor, i nära samarbete med skolor och verksamheter i regionen och även att delta i de nationella och internationella samarbeten vi ingår i. Ämnesmiljön består såväl av meriterade forskare som är aktiva inom för ämnet centrala forskningsområden, som av kunniga och engagerade adjunkter. Nu satsar vi på att ytterligare stärka vår kompetens inom ämnesområdet bl.a. i samband med vårt nya magisterprogram och uppbyggnad av modersmålslärarutbildning.

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av planering, undervisning och handledning inom ämnet svenska som andraspråk på fristående kurser, magisterprogrammet samt inom lärarutbildningen, lärarlyftet och uppdragsutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även att genom egen forskning och eget seminariedeltagande bidra till forskningsmiljön runt ämnet. Handledning av doktorander och andra forskningsuppdrag kan ingå i arbetet. Dessutom ingår viss administration av kurser, kursutveckling, medverkan i ämnesutveckling och utveckling av verksamheten. Undervisning sker dels på campus, dels nätbaserat. 

Är du personen vi söker? 
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs doktorsexamen inom ämnet Svenska som andraspråk eller annat relevant näraliggande ämne. För anställningen krävs god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ansvarstagande då mycket av arbetet sker i arbetslag och i kontakt med omgivande samhälle. Eftersom en stor del av undervisningen sker inom lärarutbildningen är lärarexamen och erfarenhet av undervisning i mång­kulturella och flerspråkiga miljöer meriterande. För den utlysta tjänsten bedöms egen forskningsverksamhet samt pågående och planerade forskningsprojekt som särskilt meriterande. Även erfarenhet av ledningsuppdrag inom högskola och forskningssammanhang värderas.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt


Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.Mycket av arbetet sker i arbetslag och i kontakt med omgivande samhälle.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- personligt brev 
- examensbevis för din högsta avklarade utbildning
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- uppgift om minst två referenser 
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se. Om du är internt sökande behövs endast en personlig ansökan i systemet.

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång. 

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning om bedömningsgrunder hänvisar vi till Anställningsordningen.
 
Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 2020-01-31. 
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat