arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vik. Universitetslektor i Omvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  27 september

Om jobbet

Luleå tekniska universitet har världsledande kompetens inom flera forskningsområden och omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vid universitets sex institutioner och verksamhetsstöd är vi idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vid Institutionen för hälsovetenskap utbildas sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom ambulans-, anestesi-, intensivvård och operation, samt fysioterapeuter, arbetsterapeuter och hälsovägledare. Institutionen bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad samt hälsovetenskap. Utbildning och forskning sker i samverkan med landsting och kommuner i Norrbotten. Institutionen har 120 medarbetare och omsätter omkring 110Mkr, där grundutbildningen står för 80 procent av intäkterna.? Läs mer om vår verksamhet på vår webbplats http://www.ltu.se/org/hlv

Ämnesbeskrivning

Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i Omvårdnad är du tillsammans med professorer och övriga lektorer i ämnet ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i Omvårdnad omfattar undervisning, handledning och examination av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter. Du kommer framförallt att undervisa inom organisation och ledarskap, vetenskaplig metod samt i övrigt bidra med kunskap och erfarenheter inom ditt specialistområde. Du möter studenterna här på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Forskning är en naturlig del i anställningen och i anställningen ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning
- För anställningen gäller att den sökande är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande med specialistutbildning
- Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska
- Yrkeserfarenhet och forskning som sjuksköterska och specialistsjuksköterska.
- Erfarenhet av handledning samt examination av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.

Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt.

Information

Tjänsten är ämnesmässigt knuten till utbildningsprogrammet sjuksköterska och specialistssk. Undervisning på annat program kan vara aktuell. Anställningen är 100% och är tidsbegränsad till 2020-07-31. Tillträde enligt ök. 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta: Åsa Engström, professor ÄF och utbildningsledare, 0920-49 38 75, asa.engstrom@ltu.se eller Eva Lindgren, avdelningschef, 0920 – 49 22 19, eva.lindgren@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09, christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk 0920-49 17 92, lars.frisk@ltu.se   

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

För fullständig annons: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan

Du söker befattningen via knappen ”Ansök” nedan. Till ansökan bifogas personligt brev, CV, den sökandes pedagogiska meriter samt examensbevis. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som inte kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 27 september 2019

Referensnummer: 3928-2019