arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

vik Universitetslektor nygrekiska

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Ämnet nygrekiska vid Språk- och litteraturcentrum i Lund erbjuder kurser på alla nivåer, från nybörjarkurser till masterskurser på avancerad nivå.

Ämnet är en del av Språk- och litteraturcentrums sektion 3, som också innefattar romanska och klassiska språk. Samarbete över ämnesgränserna är viktigt på vår sektion. Undervisning i ämnet äger rum såväl på campus som online.

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med undervisning och ha kursansvar för följande kurser:

NYGK21, nygrekiska: kandidatkurs, delkurs 3 och 4 (15 hp)
NYGM11, Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid (7,5 hp)
NYGM12, Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid (7,5 hp)
NYGM13, Fördjupning i nygrekisk litteratur (7,5 hp)

Eventuellt kan ytterligare undervisning och uppsatshandledning tillkomma.

 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

Du är behörig att anställas som universitetslektor i nygrekiska om du har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %).

Meriterande för anställningen är:

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande är därtill:


- god nationell och internationell nivå som forskare i nygrekiska
- erfarenhet av undervisning inom ämnet på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
- erfarenhet av uppsatshandledning i nygrekiska
- god pedagogisk förmåga och god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer
- dokumenterat god samarbetsförmåga
- förmåga att undervisa på svenska

Övrigt  

Anställningen är ett vikariat på 30 procent med startdatum den 10 januari 2022 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 20 juni 2023. För upplysningar om anställningen kontakta sektionsföreståndare Petra Bernadinihttps://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini eller studierektor Ingela Johansson https://www.sol.lu.se/person/IngelaJohansson

 

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt tjänsternas omfattning. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

30%. Tillträde: 2023-01-10 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2023-06-20