arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vik universitetslektor i tjänstevetenskap, inr organisation och ledning

 • Ort

  Helsingborg

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap finns vid Campus Helsingborg. Vid institutionen utbildar och forskar vi för att förstå, problematisera och bidra till utveckling av tjänster och tjänstesamhället. Kritiska samhälleliga perspektiv är av särskild vikt för institutionens utbildning och forskning. Lärare och forskare vid institutionen representerar olika vetenskapliga områden och perspektiv, som tjänstevetenskap, etnologi, sociologi, kulturgeografi, humanekologi, miljöstrategi och företagsekonomi, vilka tillsammans utgör grunden för vår tvärvetenskapliga utbildning och forskning.

Våra utbildningar ger studenterna en specifik kunskap om tjänster och tjänsters villkor och utveckling i verksamheter och i samhället. I utbildningarna används flera olika vetenskapliga perspektiv på tjänster, som sociala, ekonomiska, miljömässiga, etiska, historiska, rumsliga och kulturella. Våra lärare är också intresserade av att utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att underlätta studenters lärande.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna för den vikarierande lektorn består av undervisning och handledning på både kandidat- och masterprogrammen i service management.

Vi ser att lektorn kan undervisa inom områden som relaterar till organisation, arbetsliv och ledning. Därutöver förväntas lektorn aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och vara beredd att ha kursansvar. Undervisning sker på olika nivåer på både svenska och engelska.

Anställningen är på heltid och fördelad mellan undervisning 70%, forskning och kompetensutveckling 20% och institutionsarbete 10%.

Behörighet


Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver krävs att man har visat pedagogisk skicklighet och genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor.

Kvalifikationer och bedömning


Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att knyta samman forskning och undervisning tillmätas betydelse.
- Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt läggas vid forskningsaktivitet, förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning liksom visad förmåga till interaktion inom det vetenskapliga samhället.
- Förmåga att engagerat delta i att utveckla verksamheten och ha en god samarbetsförmåga.

Övriga krav


Mycket goda kunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, i tal och skrift.

Vi ser gärna sökande som har disputerat i tjänstevetenskap, sociologi, beteendevetenskap eller företagsekonomi och som har ett dokumenterat forsknings- och undervisningsintresse med inriktning mot arbetsliv och organisationer.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på 100% under två år med start den 1 februari 2019.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Övrigt


För ansökan - var vänlig följ anvisningar från fakulteten:

https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/anvisningar_for_ansokan_till_lararanstallning_och_ansokan_om_befordran_sve.pdf

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Anette Svingstedt, prefekt

042 - 35 66 30


Eerika Saaristo, studierektor

042 - 35 65 03