arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

vik Universitetsadjunkt rumänska

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Ämnet rumänska vid Språk- och litteraturcentrum i Lund är ett litet ämne där tyngdpunkten ligger på undervisning på nybörjar- och grundkurs men där studierna även kan fortsätta på högre nivå.

Vi är det enda universitetet i Skandinavien som bedriver undervisning i rumänska och rekryterar därför studenter från flera olika länder. Ämnet är en del av sektion 3 på Språk- och litteraturcentrum, vilken också inkluderar de andra romanska språken, latin och grekiska, och ett visst samarbete förekommer mellan dessa ämnen. Fokus i undervisningen i rumänska ligger på språkfärdighet, både muntlig och skriftlig, samt orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden i Rumänien. Undervisningen ges i form av nätkurser. Mer information finns på institutionens hemsida: https://www.sol.lu.se/rumanska/

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att arbeta med undervisning och kursutveckling i ämnet rumänska. Anställningen innefattar undervisning inom hela eller delar av följande kurser:

RUMA01 Rumänska nybörjarkurs (30 hp)
RUMA02 Rumänska grundkurs (30 hp)
RUMA03 Rumänska fortsättningskurs, halvfart (15 hp)

Du kommer att undervisa online på delkurser som går både på dagtid och på kvällstid, under hela terminen. Färdighet att undervisa både på svenska och på engelska krävs.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

Du är behörig att anställas som universitetsadjunkt om du har

- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.
- förmåga att undervisa på svenska och engelska från kursstart

För detta vikariat kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (80 %), forskning/kompetensutveckling (10 %) och övrig tid (10 %). På övrig tid förväntas den anställde delta i ämnesmöten och arbeta med kursutveckling.

Meriterande för anställningen är:


Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för anställningen är forskarstudier i rumänska samt tidigare undervisning inom ämnet på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll. Det är vidare meriterande att ha undervisat online. liksom att kunna visa dokumenterat god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta under tidspress.

Övrigt  

Anställningen är ett vikariat med omfattningen 85 procent med startdatum 10 januari 2023 enligt överenskommelse, dock längst till och med 20 juni 2023. Upplysningar om anställningen får du av studierektor, Malin Ågren, https://www.sol.lu.se/person/MalinAgren eller sektionsföreståndare, Petra Bernardini, https://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini

Så här söker du


Du söker anställningen via universitetets rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.

Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (CV, utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt i vilken omfattning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

85%. Tillträde: 2023-01-10 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till