arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

vik Universitetsadjunkt nygrekiska

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Ämnet nygrekiska vid Språk- och litteraturcentrum i Lund erbjuder kurser på alla nivåer, från nybörjarkurser till masterskurser på avancerad nivå.

Ämnet är en del av Språk- och litteraturcentrums sektion 3, som också innefattar romanska och klassiska språk. Samarbete över ämnesgränserna är viktigt på vår sektion. Fokus i undervisning i nygrekiska på nybörjarnivå ligger på muntlig och skriftlig språkfärdighet, men innehåller också en orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Grekland. Undervisning i ämnet äger rum såväl på campus som online.

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta med undervisning i ämnet nygrekiska. Anställningen innefattar undervisning och kursansvar för följande kurs:

NYGB02, Nygrekiska: Nybörjarkurs II (15 hp)          

Observera att kursen är en online-kurs som går på kvällstid, två kvällar per vecka, under hela terminen.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- examen på avancerad nivå (motsv.) samt annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visad pedagogisk skicklighet
- högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt
- goda kunskaper i nygrekiska och svenska

För detta vikariat kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (80 %), forskning/kompetensutveckling (10 %) och övrig tid (10 %). På övrig tid förväntas den anställde delta i ämnesmöten och arbeta med kursutveckling.

 

Meriterande för anställningen är:


Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande är därtill:


- forskarstudier i nygrekiska
- tidigare undervisning inom ämnet nygrekiska på högskolenivå och särskilt i kurser med liknande innehåll
- erfarenhet av att undervisa online
- dokumenterat god samarbetsförmåga
- förmåga att arbeta under tidspress

Övrigt   

Anställningen är ett vikariat på 35 procent med startdatum den 10 januari 2022 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 25 juni 2023. För upplysningar om anställningen kontakta sektionsföreståndare Petra Bernadini https://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini eller studierektor Ingela Johansson https://www.sol.lu.se/person/IngelaJohansson

 

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt i vilken omfattning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

35%. Tillträde: 2023-01-10 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till