arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vik adjunkt i arkitektur, sammansatt gestaltning ( 6 månader, 40%)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Arkitektur med inriktning mot sammansatt gestaltning

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar dels kunskaper som avser byggande och gestaltning av den fysiska miljön, särskilt inredning, byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang.

Det inbegriper en fördjupning avseende byggnaders sammansättning, deras program och aktiviteter, byggteknik, livscykeltänkande, samt detaljens betydelse för arkitektonisk gestaltning.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar huvudsakligen arbete som lärare i de kurser som ges i arkitekturprojekt inom utbildning på grundläggande eller avancerad nivå. Aktuellt vikariat avser undervisning i årskurs 2. I arbetsuppgifterna ingår planering och utveckling av kurser, undervisning (i såväl ämnet arkitektur som viktiga färdigheter och kompetenser), kursadministration, pedagogisk utveckling samt kontakter inom KTH och med det omgivande samhället. Anställningens omfattning är deltid 40%. Undervisningen bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

- avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- förståelse för arkitekturområdet i dess helhet med fördjupning i sammansatt gestaltning.
- dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, innefattande erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildning och av arkitekturprojektkurser specifikt samt digital kompetens. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll, innefattande yrkeserfarenhet utanför högskolan.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- medverkat i sammanhang av betydelse för utveckling av ämnet och yrket, såsom utställningar, publikationer, tävlingar och symposier.
- samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

- erfarenhet avseende forskning- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet visat exempelvis genom deltagande i FoU-projekt, publikationer, utställningar eller avslutade studier på forskarnivå.
- högskolepedagogisk utbildning.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal.
- administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

40%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till 2022-06-30