arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vi söker kulturmiljöhandläggare/extra byggnadsantikvarie

 • Yrkesroll

  Bebyggelseantikvarie

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juni

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till Visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus för dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Kulturmiljöenhetens arbete präglas av ett tvärsektoriellt arbetssätt och har sin tillhörighet inom Samhällsutvecklingsavdelningen på Länsstyrelsen. Kulturmiljös arbete syftar till att kulturmiljövärden tas tillvara i samhällsplaneringen och bidrar till goda, variationsrika och attraktiva livsmiljöer i länet. Handläggningen sker huvudsakligen utifrån kulturmiljölagen, förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, miljöbalken och plan och bygglagen. På vår enhet är vi 8 medarbetare som tillsammans vill bidra till helheten för att klara vårt uppdrag. Vi har en god gemenskap med omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna består i att självständigt utreda ett urval fråga väckt om byggnadsminnesförklaring. Du utgår från Riksantikvarieämbetets vägledning för handläggning av nya byggnadsminnen. Du tar fram ett beslutsunderlag genom att bereda ärendena med historik om anläggningarna genom litteratur och arkivsökning, besiktiga och dokumentera anläggningarna, samt samråda med fastighetsägaren och kommunen. Tillsammans med våra två byggnadsantikvarier arbetar ni gemensamt med avstämningar i byggnadsvårdsfrågor.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har insikt i kulturmiljölagens bestämmelser och gärna även inom bidragsförordningen och överblick över lagstiftning som rör planering och byggande. Vi förutsätter att du har akademisk examen, bebyggelseantikvarisk utbildning eller motsvarande, som är ett krav.

På grund av arbetets karaktär, där samarbete och professionellt förhållningssätt är grunden, fäster vi mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
 • Som person bör du vara initiativrik, driva arbetet framåt, ha en god organisatorisk förmåga samt vara van att fatta självständiga beslut.
 • Arbetet innebär omfattande interna och externa kontakter. Du bör därför ha en positiv grundinställning och öppet sinne gentemot andra i din omgivning, ha lätt för att skapa goda relationer och vara en god representant för Länsstyrelsen.
 • Du har lätt att tänka utifrån helhet och sammanhang och förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift.
 • Du är utvecklingsinriktad och nyfiken med en vilja och drivkraft att omsätta ny kunskap i praktisk erfarenhet. Du är stabil och trygg med att du inte har alla svaren med dig från början.

ÖVRIGT

B-körkort och datorvana är ett krav

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövningen då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan anställning.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-09-01 , upphör: 2021-11-30 .