arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vi söker en postdoktor

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en postdoktor under två år som kommer att arbeta i projekt som är en del av EU Horizon 2020-projektet SUPERB. Projektet kommer att stödja den ambitiösa uppskalningen av ekosystemrestaureringsmålen i EU:s gröna avtal (Green Deal), inklusive genomförandet av restaureringsmålen för ekosystem på 12 demonstrationsplatser över hela Europa. SUPERB kommer att försöka visa på vinster i tillgångar för biologisk mångfald som skapats av dessa restaureringsåtgärder. Det ska ske genom övervakning, rapportering och verifiering av ekosystemtjänster för biologisk mångfald (MRV-BES), som kommer att genomföras av en forskargrupp, där du kommer att ingå. Arbetet kommer att kombinera avancerade högupplösta fjärranalysmetoder med eDNA-provtagning och akustiska undersökningar för att beskriva skogarnas tillstånd. Den sökande kommer att vara central för slutförandet av MRV-BES på SUPERB demo-sajter, arbeta i ett team med medlemmar på SLU, Bangor och Lancaster. Projektet kommer att pågå under fyra år.

Vi söker en person inom området ekologisk modellering och statistisk provtagning. Personen ska designa insamlingen av DNA-prover på demoplatserna, samla in drönar- och markfjärranalysdata och utföra akustiska undersökningar. Personen ska även integrera dessa datakällor för att modellera fördelningen av biologisk mångfaldstillgångar vid demonstrationsplatserna samt hjälpa till att förstå hur skogarnas integritet kan bedömas och hur förbättringar som uppnåtts från restaureringsåtgärderna kan bevisas. Detta är en multidisciplinär anställning och därför täcks den kompetens som krävs av handledare, med kompetens inom områdena skogsinventering och fjärranalys, genomik samt akustik och modellering av ekologiska samhällen. Det förväntas att kandidaten tidigare har erfarenhet inom ett eller flera av dessa områden.  

Rollen kommer att innebära tjänsteresor till Storbritannien för att ha nära kontakt med partnerna i Bangor och Lancaster. Denna spännande roll inkluderar fältarbete nära Umeå, samt tjänsteresor till demonstrationsområden i Spanien, Frankrike, Serbien, Rumänien och Tjeckien. På dessa demonstrationsområden kommer postdoktorn att utveckla ekologiska modeller för enstaka arter och samhällen för att skilja mellan olika typer av skogar i olika stadier av återhämtning och förutsäga den förväntade utvecklingen av ekologisk succession. Detta kommer att förbättra vår vetenskapliga förståelse av sambandet mellan ekologisk integritet och fjärranalysskattade egenskaper hos skogar för att kvantifiera framgången för olika restaureringsaktiviteter. Postdoktorn kommer att delta i SUPERB-projektmöten, förberedelser och presentation av samtal, och ansvara för utarbetandet av MRV-BES-rapporter för SUPERB demonstrationsområden.

Kvalifikationer

Du ska ha en doktorsexamen i någon av de discipliner som är relevanta för anställningen: ekologi, biologi, miljövetenskap, skogsvetenskap, fjärranalys och/eller ekologisk modellering. Erfarenhet av skogsekologi, insamling av skogliga data eller fjärranalysdata från drönare eller på annat sätt, genomik eller DNA-provtagning, insamling och bearbetning av djurakustiska data, och artdistribution eller ekologisk gemenskapsmodellering, eller någon kombination av ovanstående är alla önskvärda egenskaper, men ingen av dem är ensamt ett behörighetskrav. Meriterande är erfarenhet av att modellera ekologiska samhällen. Kandidaten måste ha visat erfarenhet och färdigheter i statistisk slutledning, R-programmeringsspråk och vetenskapligt skrivande. Kunskap om ämnen som numerisk programmering, analys av ”Big data”-bearbetning (högpresterande beräkningar, parallell- och/eller bash-bearbetning) och statistisk modellering är önskvärda kvalifikationer. Den sökande förväntas kunna ta egna initiativ, och leda sitt eget arbete både självständigt och inom gruppen. Därför är det också viktigt att visa god kommunikationsförmåga på engelska för att effektivt kunna kommunicera med andra medlemmar i gruppen i Bangor och Lancaster.

Anställningen vänder sig främst till juniora forskare med en doktorsexamen som är högst tre år vid ansökningstidens utgång.

Placering

Umeå

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning

100%

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-13.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat