arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vi söker en handläggare mäns våld mot kvinnor

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelningen för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och är delaktiga i många av Länsstyrelsens olika uppdrag. På enheten har vi samlat många av de uppdrag och kompetenser som vi har inom områdena för hållbar utveckling såsom integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, grön infrastruktur, friluftsliv, mänskliga rättigheter, ANDT-samordning, tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna, jämställdhet, våld i nära relationer och hedersvåld, föräldrastöd, personliga ombud samt nationella minoriteter, detta för att kunna hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.
Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att i Dalarna stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som inkluderar frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtyck och prostitution och människohandel.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att arbeta med de uppdrag som Länsstyrelsen har gällande mäns våld mot kvinnor, men även med övriga uppdrag som berör socialtjänstfrågor, till exempel i frågor som rör barn och unga.
Du kommer att arbeta tillsammans med vår strateg inom våld i nära relationer i arbetet med att ge stöd till kommuner och andra aktörer, till exempel genom nätverk, seminarier och andra kunskapshöjande insatser.
I rollen ingår också att föra ut kunskap inom området, till exempel genom att hålla presentationer muntligt och skriftligt. Du kommer även att arbeta med att ta fram rapporter och kunskapssammanställningar.

Huvuduppgifterna i din tjänst är att arbeta med jämställdhet och intersektionalitet (det vill säga hur maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra) på våld i nära relationer och särskilt utsatta/sårbara grupper:
 • Barn och ungdomars våldsutsatthet
 • HBTQ personer
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Personer med psykisk ohälsa
 • Kvinnor som lever med missbruk och våldsutsatthet
 • Personer utnyttjade i prostitution
 • Kvinnor med utländsk bakgrund och
 • Äldre kvinnor.

KVALIFIKATIONER

Krav
- Du har högskole- eller universitetsutbildning, gärna med inriktning som socionom, statskunskap, internationella studier, samhällsvetenskap eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.
-Du har flerårig erfarenhet från arbete inom kommunal socialtjänst och har goda kunskaper om socialtjänstens lagstiftning och arbetsformer inom individ- och familjeomsorgens område.
- Du ska vara en van användare av Officepaketet.
- B-körkort

Meriterande

Kunskaper i och har arbetat med intersektionella perspektivet på våld i nära relationer.
Erfarenhet från övrig offentlig förvaltning

Personliga egenskaper och goda referenser

- Du har förmåga att ta eget initiativ inom de olika arbetsområdena. Kunna planera ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv.
- Du har lätt för att samverka med många olika parter samt att skapa och bibehålla goda relationer i komplexa frågor.
- Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT

Kontaktpersoner kommer att finnas tillgängliga från vecka 33
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Är du och din familj sugen på att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice genom nätverket Rekryteringslots som även kan hjälpa din partner att hitta en anställning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2022-12-31 .