arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vi söker en chefsjurist till Rättsfunktionen

 • Yrkesroll

  Förvaltningsjurist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Tillsammans för en hållbar framtid!
Länsstyrelsens cirka 240 medarbetare arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare.

Länsstyrelsen består av sju enheter. En av dessa är Enheten för lednings- och verksamhetsstöd som består av ett 40-tal medarbetare med arbetsområden som ekonomi, upphandling, HR, kommunikation, IT, intern service, arkiv, diarium samt ärendehandläggning inom förvaltning och juridik.

Arbetsbeskrivning

Som chefsjurist på Länsstyrelsen Jämtlands län har du ett intressant och utvecklande uppdrag. Arbetet innebär att du har ett övergripande ansvar för att stödja organisationen med att tolka och tillämpa de lagar och författningar som styr verksamheten på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Du håller myndigheten underrättad om rättsutvecklingen inom Länsstyrelsens verksamhetsområden samt deltar i nationella länsstyrelsegemensamma nätverk. 

Du samordnar, tillsammans med funktionschef, arbetsgruppen juridik och förvaltning inom Rättsfunktionen som ingår i Enheten för lednings- och verksamhetsstöd. Rättsfunktionen består av jurister, förvaltningshandläggare, registratorer, arkivarier och funktionschef, idag totalt tolv personer.

Förutom att samordna arbetet i arbetsgruppen så kommer du även handlägga och besluta i ärenden inom funktionen. Några av de ärenden som handläggs inom juridik och förvaltning är: Överklagande av kommunala beslut inom plan- och bygglagen och miljöbalken, markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen, administration av allmänna val, tävlingar på väg och lokala trafikföreskrifter med flera.

Juristerna lämnar också råd och stöd till övriga handläggare inom myndigheten. Myndighetens verksamhet består av nästan alla politikområden samt många frågor om förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess.

Kvalifikationer

 • Juristexamen med notariemeritering, eller av myndigheten bedömd likvärdig kompetens, och mycket goda kunskaper inom några av de rättsområden som är relevanta för Länsstyrelsens verksamhet; exempelvis förvaltningsrätt, plan- och bygglag, miljörätt och offentlighets- och sekretesslag
 • Flerårig och välmeriterad erfarenhet av rättstillämpning och kvalificerat juridiskt arbete från annan offentlig verksamhet/domstol
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete

Meriterande

 • Tidigare erfarenhet av att leda verksamhet och medarbetare
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du som person är stabil, prestigelös och är bra på att samarbeta både internt och med externa aktörer. När du identifierar trender och förändringar i omvärlden kan du bedöma hur dessa kan komma att påverka Länsstyrelsens verksamhet. Du har ett positivt förhållningssätt, kan fatta beslut och är bra på att prioritera och delegera. Du kan snabbt sätta dig in i olika rättsområden samt har förmåga att se kärnfrågan i en bred fråga med många infallsvinklar. 

Vi ser att du har mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer, att kommunicera utifrån mottagarens behov och skapa engagemang och delaktighet i organisationen. Självklart delar du Länsstyrelsens värdegrund att behandla alla med respekt, professionalitet och öppenhet samt tar ansvar för att myndighetens utövande görs med rättssäkerhet, effektivitet och tydlighet i fokus.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning sex månader kan bli aktuell.
Omfattning: Heltid
Tillträde efter överenskommelse.

Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap, säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras, du kommer att ingå i Länsstyrelsens krisorganisation.

Rekrytering under förutsättning av beslutad organisationsförändring.

Ansökan

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 2020-08-31. Vi kommer att läsa ansökningar under ansökningstiden och löpande kalla till anställningsintervjuer.

Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen är regeringens representant på regional nivå och har som uppdrag att utveckla länet, att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet och att vara förvaltningsmyndighet.

Respekt, professionalitet och öppenhet är vägledande i vårt arbete och vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten, bland annat värdesätter vi kunskaper i sydsamiska.

Läs mer: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Förvaltningsjurist

Lön

Individuell månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat