arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Verksjurist/processförare, Arbetsmarknad och Arbetsrätt

 • Yrkesroll

  Verksjurist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  16 maj

Om jobbet

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?

Enheten Arbetsmarknad och arbetsrätt på Rättsavdelningen söker en van processförare med erfarenhet av juridiskt arbete.

Arbetar du som processförare idag? Är du redo för en utmaning inom Arbetsförmedlingen där vi just nu är inne i ett omfattande förnyelsearbete? Vårt mål är högt, vi tänker bli Sveriges modernaste myndighet. Förnyelseresan innebär en stor förflyttning i vilka tjänster vi levererar och på vilket sätt.

Enheten Arbetsmarknad och Arbetsrätts uppdrag


Enheten Arbetsmarknad arbetsrätt ansvarar för juridiska frågor rörande arbetsgivare inom området arbetsmarknadsrätt. Det innefattar bl.a. frågor om de olika stöden som framför allt vänder sig till arbetsgivare, frågor kopplade till kontroll av arbetsgivare samt frågor om stöd till funktionsnedsatta. Enheten ansvarar även för myndighetens personalansvarsnämnd.

Inom ansvarsområdet ingår att:


- styra och stödja tillämpningen av regelverket genom att bl.a. handlägga
- instruktioner och rättsliga ställningstaganden, tolka regelverk samt säkerställa att utbildnings- och kommunikationsåtgärder vidtas så att myndighetsutövningen blir mer rättssäker och effektiv
- ta fram förslag till nya eller förändrade författningar
- följa upp och analysera rättspraxis
- initiera rättslig kvalitetsuppföljning och återkoppling
- tillhandahålla rättsligt stöd internt i myndigheten
- handlägga ärenden i förhållande till Justitiekanslern (JK) Justitieombudsmannen (JO), Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- handlägga myndighetens processer i domstol, ansvarsområde arbetsgivare
- handlägga sekretess inom enhetens område.

Ditt uppdrag


Du kommer i första hand att arbeta med att företräda Arbetsförmedlingen i domstol, framförallt i fråga om återkrav i allmän domstol. Arbetet innebär såväl skriftlig handläggning som att företräda myndigheten muntligen i så väl förvaltningsdomstol som allmän domstol.

Arbetet innebär också att bistå andra avdelningar med rättslig kompetens och utredningar inom området arbetsmarknadsrätt samt delta i utvecklingsarbete inom området. Utöver rollen som processförare så finns andra juridiska uppdrag som ingår i tjänsten utifrån verksamhetens behov.

Rollen som verksjurist/processförare på Rättsavdelningen ställer krav på att du har god problemlösningsförmåga och att du självständigt kan göra rättsliga tolkningar och bedömningar inom myndighetens verksamhetsområde. Du arbetar självständigt och tillsammans med andra jurister, andra personalkategorier och professioner. I arbetet ingår ett nära samarbete med övriga avdelningar inom Arbetsförmedlingen. Just nu tar myndigheten stora utvecklingskliv vilket innebär att rättsavdelningens kompetens är efterfrågad och utvecklingsarbete ingår i rollen och att du ser förändring som en naturlig del av ditt arbete.

Grundläggande krav för tjänsten


- Juristexamen (tidigare jur.kand.)
- Erfarenhet av att föra processer i domstol
- Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete de senaste 5 åren
- God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl skriftligt som muntligt

Övriga meriter för tjänsten


- Notariemeritering
- Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på myndighet

Utöver detta har du:


- God analytisk förmåga
- God samarbetsförmåga
- Är målmedveten och förmåga att ställa om till nya förutsättningar som uppstår.
- Har en god kommunikativ förmåga och du kan förmedla juridiken på ett enkelt och förståeligt sätt.
- Uthållighet samt har en god förmåga att hantera flera aktiviteter parallellt

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap: 

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:


* Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten

* Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser

* Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

 

Vårt erbjudande


Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på 1 år med placering på huvudkontoret i Solna. 

Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se.

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast 16 maj 2021. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” nedan. Bifoga CV där du beskriver relevant utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. 

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Detta innebär att vi använder vetenskapligt förankrade urvalsmetoder för att bedöma vilken kandidat som är mest lämplig för tjänsten. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Kontaktpersoner


Mina Azad, enhetschef, 010-486 59 84

Linda Lagerstrand, Rekryteringspartner, linda.lagerstrand@arbetsformedlingen.se

Helena Äleklint, SACO, 010-487 09 90

Carola Persson, Seko, 010-486 85 11

Bernth Hultman ST, 010-486 44 89

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Verksjurist

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning