arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Verksjurist med inriktning mot miljörätt och miljöprövning

 • Yrkesroll

  Miljöjurist

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för administration ger stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet. Administrativa avdelningen ansvarar för verksamhet och processer inom juridik, ekonomi, arkiv och service och består av 37 medarbetare fördelade på tre enheter.

Vi söker nu en verksjurist med inriktning mot miljörätt och miljöprövning
Beskrivning
Verksjuristerna med inriktning miljörätt arbetar framförallt med frågor kopplade till vattenförvaltning, havsmiljöförvaltning, art- och områdesskydd och havsplanering.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att bistå myndighetens utredare i samband med yttranden och remissvar till domstolar, regering och andra myndigheter samt att delta vid domstolsförhandlingar i olika typer av mål, exempelvis gällande vattenkraft, gruvor, havsbaserad vindkraft, hamnar, vattenbruk och större industrier med påverkan på vattenmiljön. Arbetsuppgifterna består även av att i övrigt utgöra konsultativt juridiskt stöd vid framtagande av olika vägledningar t.ex. tillsynsvägledning, föreskrifter och redovisning till regeringen i regeringsuppdrag.

Samtliga verksjurister arbetar med att driva utvecklingen av enhetens och myndighetens arbetssätt och metoder. De företräder myndigheten i juridiska nätverk som finns inom myndighetens ansvarsområden och håller utbildningar inom respektive ansvarsområde.

Arbetsuppgifter

Du kommer huvudsakligen att arbeta med:

- Miljöprövningar enligt miljöbalken samt omprövningar av vattenkraft
- Tillsynsvägledningsarbete, bl a gällande enskilda avlopp och vattenskyddsområde
- Föreskriftsarbete
- Besvarande av remisser
- EU-rättsligt arbete
- Regeringsuppdrag
- Interna och externa föreläsningar och utbildningar
- Övriga på myndigheten förekommande arbetsuppgifter.

Tjänsten kan också komma att innebära en processledarroll för myndighetens miljöprövning i nära samverkan med ansvarig chef. Delar av arbetet sker i samverkan med andra nationella myndigheter respektive externa aktörer. Resor ingår i arbetet.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten ska ha juristexamen och mycket goda allmänjuridiska kunskaper, samt yrkeserfarenhet inom aktuella rättsområden. Du ska ha minst 4 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, varav minst två med miljörättslig inriktning.

För tjänsten är det särskilt meriterande om du har

- erfarenhet från arbete inom statlig eller kommunal förvaltning
- notariemeritering
- erfarenhet av att ha arbetat med miljöprövningar på länsstyrelse, mark- och miljödomstol eller miljörättslig byrå
- erfarenhet av miljörättsligt arbete, särskilt inom för Havs- och vattenmyndigheten relevanta områden
- erfarenhet av tillsynsarbete och tillsynsvägledning

Som person är du trygg och stabil och har självinsikt. Du visar på gott omdöme och integritet och har mod att handla efter egen övertygelse. Frågeställningarna du ställs inför kan vara både komplexa och tidskänsliga vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att snabbt kunna identifiera de juridiska problemen. För att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad och har en problemlösande analysförmåga. I rollen som verksjurist samarbetar du nära dina juristkollegor och många andra kompetenser. Eftersom rollen innebär många interna och externa kontaktytor, behöver du vara en lagspelare med god samarbetsförmåga och vara skicklig på att kommunicera tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och din sociala kompetens. 

Villkor

Tjänsten är placerad i Göteborg. Anställningen är tillsvidare på heltid och provanställning tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.

Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock finns det möjlighet till individuella överenskommelser.

Övrig information


Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Miljöjurist

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse Tillsvidareanställning