arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Verksamhetsstyrningschef - Järnväg IT

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Som Verksamhetsstyrningschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Är du en strategisk och utvecklingsinriktad person med tidigare ledarerfarenhet? Vill du vara med och skapa en kultur som främjar ständiga förbättringar genom delaktighet och engagemang?

Då kanske du vår nya verksamhetsstyrningschef på avdelningen Järnväg IT!

Verksamhetsstyrningschef - Järnväg IT

Arbetsuppgifter


Avdelning Järnväg IT har som sitt huvudsakliga uppdrag att leverera IT-lösningar till processerna planera trafik, trafikledning och trafikinformation på Trafikverket. Uppdraget  innefattar leverans för utveckling, drift och förvaltning av system för att hantera tågläge, tågledning, eldriftsledning samt olika varianter av trafikinformation.  Enheten verksamhetsstyrning ansvarar för att leda och samordna arbetet för avdelningens lång- och kortsiktig planering, arkitektur, kvalitet på leveranser, lokala arbetssätt, ekonomi, ledningsstöd, revisioner, remisser samt riskhantering.

Som verksamhetsstyrningschef kommer du att ha det övergripande ansvaret med en samordnade och stödjande roll till de övriga enheterna bl. a inom områdena ekonomi, säkerhet, kvalitet, risk samt koordinering av arbetssätt. Du kommer att ha personal-, verksamhets-, och budgetansvar vilket innebär att du är första linjens chef med direkt personalansvar för ca 15 medarbetare placerade främst i Borlänge. I samråd med avdelningschefen och övriga enhetschefer leder, styr och utvecklar du enhetens och avdelningens verksamhet. Din arbetsgivarroll innebär att du leder, planerar och följer upp enhetens arbete med stöd av medarbetarna så att det bedrivs effektivt mot verksamhetsmålen. För att nå ett gott resultat krävs samverkan och samarbete med övriga enheter och avdelningar på IKT. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och företräder avdelningen och Trafikverket både internt och externt.

Övrig information


Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är preliminärt planerade att genomföras den 14/12 och den 17/12

Kvalifikationer


Vem är du?

Som person drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som har:


högskoleexamen inom ekonomi eller teknik, alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig

erfarenhet från en roll där du ansvarat för ekonomi, budget och uppföljning i en större verksamhet

ledarerfarenhet, till exempel ledning av uppdrag, projekt eller verksamhet

Det är meriterande om du har:


erfarenhet av verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning

erfarenhet av utveckling av metoder och arbetssätt


erfarenhet av förändringsledning

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% , provanställning