arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Verksamhetssäkerhetsofficer till MRV

 • Ort

  Skövde

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Verksamhetssäkerhetsofficeren skall samordna arbetet med verksamhetssäkerhet samt utgöra marksäkerhetsofficer inom Västra militärregionen – MRV. Verksamhetssäkerhetsofficeren är sammanhållande för befattningshavare i förbandets verksamhetssäkerhetsorganisation inom följande delområden:
 • Marksäkerhet
 • Sjösäkerhet
 • Flygsäkerhet
 • Trafiksäkerhet
 • Elsäkerhet
 • Brandskydd
 • Transport av farligt gods
 • BVKF
 • Vapenutbildning
 • Miljö
Utöver detta är även Verksamhetssäkerhetsofficeren stabsmedlem i MRV Stab.

 

Verksamhetssäkerhetsofficeren ansvarar för att:

 • Genomföra MRV verksamhetssäkerhetsmöten.
 • Årligen analysera och utvärdera marksäkerhetsarbetet vid organisationsenheten.
 • Vara föredragande för Chefen MRV avseende verksamsäkerhetsärenden och härvid stödja C MRV med att bedriva ett systematiskt verksamhetssäkerhetsarbete.
• Säkerställa att rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhetssäkerheten följs.
 • Vid behov påbörja och leda undersökning med förbandets undersökningsgrupp.
 

I rollen som Marksäkerhetsofficer ansvara för att:

 • Genomföra och stödja vid utbildning avseende marksäkerhetsfrågor.
 • Delta i planläggning och genomförande av större övningar.
 • Stödja DUC avseende marksäkerhetsfrågor.
 • Stödja och utbilda personalen avseende riskhantering
 • Ansvara för rutinen avseende avvikelsehantering
 • Analys av verksamheten samt förbandsövningar fortlöpande avseense säkerhet
 • Introducera och delge lokalt eller centralt framtagna utbildningshjälpmedel
 • Utgöra länken mellan MRV och HKV med avseende på marksäkerhet
 • Vara MRV företrädare för skjutgränsdatorn (SGD)
 

 

Kvalifikationer


Officersexamen

God förmåga att uttrycka sig på svenska


God förmåga att använda MS Office

God administrationsförmåga


B-körkort

Markstridsutbildad


Meriterande

Erfarenhet från stabstjänst


Kunskap om Försvarsmaktens verksamhetssäkerhetsarbete (Genomfört verksamhetssäkerhetskurs 1 och 2).

Kunskap om undersökningsmetodik (Genomfört kurs Verksamhetssäkerhet undersökningsmetodik)

Lämpad att genomföra förbandsutbildning med skarp ammunition

Erfarenhet av förbandsutbildning/större förbandsövningar

 

Dina personliga egenskaper

Du värdesätter samarbetsförmåga och förmåga att ta initiativ. Förmåga att leda och driva projekt självständigt kopplat till verksamhetssäkerhetsfrågor. Viktigt är att kunna se helheten och hur enskilda detaljer bidrar till den. Befattningen innebär att självständigt kunna tolka regler och bestämmelser och överföra dem till MRV regelverk och verksamhet. Du har intresse för verksamhets-/marksäkerhetsfrågor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Om du idag jobbar med utbildning i markstrid på en bataljon, utbildningsgrupp eller skola så tror vi att du har rätt kompetenser för jobbet!

Övrig information
Befattningen är placerad på MRV Stab J78 med arbetsort Skövde.

Befattningen är en OR8-befattning.

Tillträde sker enligt överenskommelse


Som anställd i Försvarsmakten ska du uppfylla Försvarsmaktens krav för fysisk standard, därför ingår även fysisk träning som en av dina arbetsuppgifter. Internutbildning och resor i tjänsten förekommer. 

 

Mer information om tjänsten lämnas av Kk Johan Ljungné, 0706-766151.

Facklig representant

Nås via vxl 0500-465000

OFR/O, David Lindblom

OFR/S , Bengt Lindlöf,

SEKO-F, Lola Ahlgren,

 

Sista datum för ansökan: 2019-09-30

 

 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.