arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vattensamordnare med inriktning mot samverkan

 • Yrkesroll

  Miljösamordnare/Miljökoordinator

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  20 april

Om jobbet

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling viktiga samhällsområden. Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.

En viktig roll är att vara Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt som berör sju län och ett 70-tal kommuner. Vattenmyndigheternas vision är Tillsammans värnar vi vattnets värden.

På Vattenmyndighetens kansli arbetar ett femtontal personer. Vårt arbetsområde är vattenförvaltning utifrån EU:s vattendirektiv. Vi värnar vattnets värde i Sverige genom att kartlägga status, identifiera påverkan, ta fram åtgärder och miljökvalitetsnormer för vattnet i vårt distrikt. Vattendelegationen är vårt beslutande organ och kansliet samordnar arbetet mellan länsstyrelserna inom vattendistriktet och stöttar kommuner och andra aktörer som berörs av vattenförvaltningsarbetet. Kansliet deltar också i den gemensamma organisation som finns mellan Sveriges fem vattenmyndigheter och samverkar med nationella myndigheter och organisationer.

ARBETSUPPGIFTER

Var med och säkra förbättrad vattenkvalitet i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Huvuduppgiften är att samordna och driva Vattenmyndighetens samverkan med aktörer som arbetar med vattenfrågor inom distriktet. Till dessa hör bland annat kommuner och vattenorganisationer (vattenvårdsförbund, vattenråd med flera). I rollen ingår även att stötta länsstyrelserna i deras samverkan och förankring av vattenfrågor inom respektive län.
Samverkan är inriktad på att underlätta för aktörerna i deras arbete med åtgärder och tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten. Du kommer ha som uppgift att fånga upp aktörernas behov av stöd och vägledning och tillsammans med kollegorna på Vattenmyndighetens kansli hitta former för att bidra med det. I arbetsuppgifterna ingår också att samarbeta med de övriga vattenmyndigheterna kring samverkansfrågor.
Utöver samverkansfrågor kommer du också att bidra till andra delar av verksamheten på Vattenmyndighetens kansli. Vattenmyndigheten vill bland annat förstärka sin kompetens när det gäller miljöövervakning, vattenplanering, vattenförsörjning och tillämpning av miljöbalken Vilka arbetsuppgifter som blir aktuella är beroende av din kompetens och tidigare erfarenhet av arbete med miljö- och vattenfrågor.

KVALIFIKATIONER

I din ansökan vill vi att du beskriver hur du uppfyller nedanstående krav samt meriterande kompetenser och erfarenheter.
Nedanstående kvalifikationer är ett krav:
 • Högskoleutbildning inom naturvetenskap, miljövetenskap, miljöjuridik, tvärvetenskaplig utbildning där miljöfrågor ingår, eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Följande kompetenser och erfarenheter är meriterande:
 • Yrkeserfarenhet av eller utbildning inom något av följande områden: vattenförvaltning enligt Vattendirektivet, tillämpning av miljöbalken (prövning och tillsyn), fysisk planering med inriktning mot vatten
 • Erfarenhet av samverkan med olika intressenter
 • Erfarenhet från arbete på kommun eller länsstyrelse med relevanta frågor
 • Kunskap om miljöövervakning av yt- och/eller grundvatten, kunskap om grundvatten, vattenförsörjning, statsförvaltning
Vi söker en helhetsorienterad person som har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla kontakter. Viktiga förutsättningar för tjänsten är också goda pedagogiska egenskaper och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Det är av stor vikt att du är bra på att samordna, prioritera och hålla god struktur bland dina arbetsuppgifter. Som person är du ansvarstagande och självständig men också mycket mån om att bidra till gruppens arbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, trevliga kollegor, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Länsstyrelsen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och ålder.

Vill du veta mer kontakta Anna Linusson, vattenvårdsdirektör eller Jenny Caruso, funktionsledare. Fackliga företrädare är Anna Onsten Molander, ST och Åsa Sars, SACO-S. Samtliga når du via vår växel på 010-224 90 00.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljösamordnare/Miljökoordinator

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast möjligt.