arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vattensamordnare med inriktning mot miljögifter

 • Yrkesroll

  Limnolog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  7 mars

Om jobbet

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
 • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
 • Möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.
Länsstyrelsen i Norrbotten är också Vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt. Vår uppgift är att samordna vattenförvaltningsarbetet i distriktet som omfattar hela Norrbottens län och större delen av Västerbottens län. Vi leder och samordnar arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i distriktets sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Hos Vattenmyndigheten är arbetet dynamiskt och utvecklingsinriktat och frågorna vi arbetar med spänner över stora delar av samhället. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda. Mer information hittar du på vattenmyndigheterna.se.

Vattenmyndighetens kansli tillhör Länsstyrelsens enhet Vatten- och fiske. På samma enhet finns både fiskeutredningsguppen och fiskeförvaltningsgruppen.

ARBETSUPPGIFTER

Visst vill du jobba för hållbara vattenmiljöer?

Nu söker vi en vattensamordnare till Vattenmyndighetens kansli. Du kommer att analysera påverkan, status och åtgärdsbehov inför normsättning av olika vattenmiljöer i ett helhetsperspektiv, med ett särskilt fokus på ekotoxikologi och miljögifters påverkan på vattenmiljön. Även arbete inom miljöövervakning av vatten ingår i arbetsuppgifterna.

En stor del av arbetet genomförs i vattenmyndigheternas gemensamma arbetsgrupper och nätverk för miljögifter, såväl i distriktet som nationellt. Tillsammans med kollegor kommer du även att delta i handläggning av ärenden som rör Vattenmyndighetens ansvarsområde, framförallt frågor om miljökvalitetsnormer i tillstånds- och planprocesser. Då vårt arbete bedrivs i sex-åriga förvaltningscykler med stor variation i arbetsuppgifter och utveckling av arbetsprocesser har du också möjlighet att delta i utveckling annat löpande arbete beroende på intresse och kompetens. Vi har goda möjligheter att anpassa inriktningen på dina arbetsuppgifter till dina erfarenheter, kunskaper och intresseområden.

Arbetet som vattensamordnare spänner över många olika sak- och kompetensområden. Vi har ett brett och tvärsektoriellt perspektiv på hållbar samhällsutveckling med bäring på vattenmiljön och arbetar på såväl lokal och regional nivå som i nationella och internationella sammanhang.

En central uppgift för Vattenmyndigheten är samverkan och dialog med myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, organisationer och allmänhet kring vattenförvaltningsfrågor och de förslag till beslut som vi tar fram. I det arbetet ingår att planera och genomföra möten, seminarier och utbildningar för och med berörda aktörer.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
 • relevant akademisk utbildning med koppling till miljögifters påverkan på vattenmiljö, ex ekotoxikologer, geokemister, limnologer eller marinbiologer med inriktning eller fördjupning inom miljögifter,
 • en god kommunikativ förmåga och kan presentera vårdat och begripligt såväl muntligt som skriftligt på svenska,
 • erfarenhet av projektledning, arbete i nätverk, samordnaruppdrag eller liknande.

Det är fördel om du har:

• arbetslivserfarenhet av arbete med ekotoxikologi och miljögifters påverkan på vatten
 • yrkeslivserfarenhet inom vattenförvaltning, myndighetsutövning, handläggning eller konsultverksamhet inom miljöbalkens område eller liknande, där ett helhetsperspektiv och tvärsektoriellt tänkande är viktigt.
Som person är du utåtriktad, engagerad och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att arbeta självständigt, tar egna initiativ och kan både starta, driva och avsluta projekt. Vidare är du strukturerad och kan identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet. Du har förmåga att arbeta med många parallella processer och kan anlägga ett brett samhällsperspektiv i ditt arbete. Att samverka med olika samhällsaktörer ser du som en självklarhet. Då arbetet är i ständig utveckling behöver du som vattensamordnare kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter.

Ett intresse för miljö- och samhällsutveckligsfrågor bidrar till att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt, då sambanden mellan dessa frågor är centrala för vattenförvaltningen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju. .

ÖVRIGT

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Limnolog

Lön

Månadslön Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. . Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. , upphör: Vi tillämpar sex månaders provanställning. . .