arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vattensamordnare med inriktning fysisk påverkan på vattenmiljön

 • Yrkesroll

  Hydrolog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling viktiga samhällsområden.

En viktig roll är att vara Vattenmyndighet för hela Norra Östersjöns vattendistrikt com omfattar 74 kommuner ibland annat Stockholms, Uppsalas, Örebros, Södermanlands, Östergötlands, Dalarnas och Västmanlands län. Vattenmyndigheternas vision är "Tillsammans värnar vi vattnets värde".

På avdelningen Vattenmyndighetens kansli arbetar ett femtontal personer. Vårt arbetsområde är vattenförvaltning utifrån EU:s ramdirektiv för vatten. Vi driver ett stort EU-projekt - Rich Waters och vi arbetar med Mälarens vattenvårdsförbund och dess verksamhet med projektet MER, Mälaren en sjö för miljoner.

Vattenmyndighetens kansli bereder ärenden och ger stöd till vattendelegationen. Kansliet samordnar arbetet mellan länsstyrelserna inom vattendistriktet och ger vägledning till aktörer som berörs av vattenförvaltningsarbetet. Kansliet deltar också i den gemensamma organisation som finns mellan de fem vattenmyndigheterna och samverkar med nationella myndigheter och organisationer.

ARBETSUPPGIFTER

Huvuduppgift är att vara den på kansliet som ansvarar för arbetet med fysisk påverkan och dess ekologiska effekter på vattenmiljön för vattenmyndigheternas räkning. Här ingår kartläggning och analys av hydrologisk och morfologisk påverkan, bedömning av åtgärdsbehov och målnivåer samt utformning och uppföljning av åtgärder. Arbetet sker i nära samarbete med berörda länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter som exempelvis Havs- och vattenmyndigheten och SMHI. En viktig uppgift den närmaste tiden är att samordna arbetet i distriktet med bedömning av påverkan från markavvattning och fysisk påverkan från urban markanvändning och att stödja metodutveckling för bedömning av KMV och mindre stränga krav. En stor del av arbetet genomförs i vattenmyndigheternas nationella arbetsgrupper och nätverk för hydromorfologiska frågor. Du kommer även att delta i övrigt arbete på kansliet, samverkan inom distriktet och arbetet på nationell nivå.

KVALIFIKATIONER

Nedanstående kvalifikationer är ett krav. I din ansökan vill vi att du beskriver hur du uppfyller dem.
 • Högskoleutbildning inom hydrologi, naturgeografi, vattenresurslära eller motsvarande.
 • Erfarenhet av arbete med hydrologisk och morfologisk påverkan på vatten från kommun, länsstyrelse eller annan myndighet.
Följande kompetenser är meriterande och vi vill att du beskriver hur du uppfyller dem:
 • Erfarenhet av arbete med vattenförvaltningen och dess lagstiftning.
 • Erfarenhet av arbete med GIS och databaser.
Vi söker en drivande, helhetsorienterad flexibel person som har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Viktiga förutsättningar för tjänsten är god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt goda pedagogiska egenskaper. Mycket goda datorkunskaper är också av stor vikt.

Som person är du ansvarstagande och självständig men också mycket mån om att bidra till gruppens arbete för att göra ett bra arbete för Länsstyrelsen. Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer och du ska dela vår statliga värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, trevliga kollegor, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Länsstyrelsen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och ålder.