arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vattenhandläggare restaurering

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".
Länsstyrelsen söker en vattenhandläggare till fiske- och restaureringsenheten på miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö, men möjlighet finns även att arbeta från vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Fiske- och restaureringsenheten arbetar med fiskefrågor och på bred front med vattenfrågor som exempelvis restaurering av vattenmiljöer, fiskevård, vattenbruk, bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), lokala naturvårdsprojekt (LONA) inom våtmarkssatsningen, miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet och kalkning av försurade vatten. Vi driver också LIFE-projektet Life Connects. Vår uppgift är att värna, restaurera och utveckla våra vattenmiljöer och bidra till att miljömål och fiskeripolitiska mål uppfylls. Enheten har 15 medarbetare med olika utbildningsbakgrunder, t.ex. limnologi, fiskeribiologi, biologi, och juridik.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att ingå i enhetens restaureringsgrupp som arbetar med skapande och restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag. Gruppen hanterar olika former av bidrag för vattenrestaurering och förbättrad vattenkvalitet, prövar ärenden enligt miljöbalken, arbetar pådrivande och stödjande för att initiera nya projekt, samt tar fram olika kunskaps- och planeringsunderlag. Restaureringsgruppen arbetar även med åtgärder i egen regi, särskilt avseende restaurering och fria vandringsvägar i rinnande vatten. Ambitionen i restaureringsgruppen är att göra största möjliga miljönytta med de resurser som är tillgängliga.

Vi har kontakt med bland annat kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, andra länsstyrelser, Mark- och miljödomstolen, markägare, konsulter och vattenråd.

I aktuell anställning kan alla restaureringsgruppens arbetsuppgifter beröras, och kommer bland annat styras av kompetens och erfarenhet hos den sökande. Den aktuella tjänsten kommer bland annat att fokusera på att följa projekt i landsbygdsprogrammet från idé till färdig våtmark eller vattenåtgärd. Du behöver då kunna bedöma miljönyttan, genomförbarheten och kostnadseffektiviteten i våtmarksprojekten, handlägga dem och följa upp dem genom slutbesiktning i fält. Du kommer också att hantera utbetalningar av stödet. Restaureringsgruppen deltar också i nationella samarbetsgrupper för att utveckla arbetet i landsbygdsprogrammet framöver. Utöver landsbygdsprogrammet kan anställningen också innefatta hantering av LOVA-stöd som söks av externa aktörer i länet. LOVA-stödet har fokus på att minska övergödningen och har en stark koppling till åtgärdsprogrammet enligt vattenförvaltningen. Arbetet innefattar bedömning av miljönyttan och kostnadseffektiviteten hos olika projekt, samt handläggning och uppföljning. Arbetet bedrivs främst från kontoret, men kräver också delvis fältarbete.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har naturvetenskaplig högskoleexamen med inriktning på biologi, limnologi, miljövetenskap, agronomi eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet av miljöarbete, gärna inom en myndighet, med både bred erfarenhet av vattenfrågor och särskild erfarenhet av arbete med våtmarker, hydrologi, bidragshantering, markägarkontakter, miljöbalken, projektledning eller åtgärdssamordning. B-körkort är ett krav.

Du kommer i hög grad arbeta självständigt, men även i grupp. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra. Som person är du framåt och kan ta egna initiativ, har en god förmåga att prioritera samt att arbeta effektivt och strukturerat. Du känner dig trygg i din yrkeskompetens och har ett miljöengagemang. Du har förmågan att se på saker ur ett strategiskt perspektiv, samtidigt som du kan arbeta med frågor på detaljnivå. I rollen som vattenhandläggare förekommer det mycket kontakt med externa parter och det är därför viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och kan framföra ditt budskap på ett pedagogiskt sätt, både i tal och skrift. Vi kommer även att lägga särskild vikt vid hur du med din kompetens kan komplettera våra arbetsgrupper.

ÖVRIGT

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljöhandläggare

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.