arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vård och behandlingschef SiS ungdomshem Nereby

 • Yrkesroll

  Enhetschef inom socialtjänst

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.

SiS ungdomshem Nereby tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att ta emot pojkar med särskilda vårdbehov.

ARBETSUPPGIFTER

Uppdraget är att inriktat på att arbeta övergripande och strategiskt. Du ansvarar för kvalitetsarbetet på institutionen rörande socialtjänstfrågor och HSL. Du är ytterst ansvarig för behandlingsarbetet för institutionen samt ansvarar övergripande för verksamhetsutveckling inom behandlingsområdet och arbetar med dessa frågor i vård och behandlingsenheten där du är beslutsfattande. Du ansvarar för att institutionen följer kraven i LVU-lagstiftningen och dagligen är ett stöd till övriga chefer i frågor som rör vård och behandling. Du ansvarar även för att se till att lokala riktlinjer, och andra styrdokument för vård och behandling implementeras och efterlevs på institutionen, att vården och behandlingen bedrivs på ett etiskt och rättssäkert sätt och i barnkonventionens anda. Du kommer att jobba i nära samarbete med skolan på Nereby vilket innebär att du skall ha god kunskap och kännedom om skolans verksamhet.
Du kommer utöver detta vara behandlingskoordinator för en forskningsstudie samt kontaktperson och handledare för institutionens valideringsprojekt. Du ansvar även för institutionens egenkontroll samt sammanställning och analys.

Du är direkt underställd institutionschef vilken du kommer att ha nära samarbete med.
Du kommer också arbeta i nära samarbete med biträdande institutionschef och ekonomiansvarig för att förstärka och utveckla overheadorganisationen på institutionen.
Du kommer att ha budget- och arbetsmiljöansvar för personal som arbetar inom HSL organisationen. Du skall kunna ersätta befintlig OH-personal vid behov samt IC och BIC i enlighet med Nerebys delegationsordning.

KVALIFIKATIONER

Personen vi söker skall ha erfarenhet av behandling och kunskap inom socialtjänstfrågor samt utbildnings bakgrund i pedagogiska frågor. Du skall även ha jobbat som chef inom myndigheten. Du bör ha jobbat med ekonomi och budget utifrån ett institutionsövergripandeperspektiv inom Statensinstitutions styrelse. Du skall även ha genomgått arbetsmiljö utbildning samt ledarskaps utbildningar. Du bör även ha bedrivit organisationsöversyn och utveckling på enhetsnivå.

Meriterande är om du har:

• Någon form av organisations och ledarskapsutbildning på universitetsnivå.
 • God kännedom om SiS interna system bland annat dokumentationssystem, personalplanering, faktureringssystem.
 • God kunskap rörande SiS verksamhetsplanering och budgetsystem.
 • Bedrivit handledning av chefer i någon omfattning.

ÖVRIGT

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.