arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utvecklingsledare/handläggare mäns våld mot kvinnor

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juli

 • Sök jobbet senast

  13 augusti

Om jobbet

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din spetskunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i den östgötska vardagen. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Du kommer att tillhöra Enheten för social hållbarhet som verkar för att de nationella målen för folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter ska få genomslag i länet. Våra uppdrag hanterar bland annat förebyggande arbete mot alkohol-, narkotika-, doping och tobak, alkohol och tobakstillsyn, brottsförebyggande arbete, tidiga insatser under asyltiden, mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, jämställdhet, våld i nära relationer, prostitution och människohandel, hedersrelaterat våld och förtryck, mänskliga rättigheter, barnrätt, demokrati, rasism, funktionshinder, nationella minoriteter, personligt ombud samt föräldraskapsstöd.

ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter blir att främja, utveckla och följa upp myndighetens och länets regionala arbete med det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I arbetet ingår bland annat att sammanställa lägesbilder i länet, t.ex. kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Men det kan även innehålla deltagande i nätverk, anordna seminarier och andra kompetenshöjande insatser samt skriva rapporter. Du förväntas arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet kan även komma att innehålla arbetsuppgifter inom våra andra uppdrag inom social hållbarhet.

KVALIFIKATIONER

Vi vill att du har en högskoleutbildning med inriktning samhällskunskap, sociologi, kriminologi, jämställdhet eller likvärdigt. Det är önskvärt att du har kunskap om offentlig förvaltning och har god kunskap om arbete med våld i nära relation/ hedersrelaterat våld och förtryck/prostitution och människohandel. Du ska kunna omsätta teori till praktisk handling som leder till konkreta resultat, såväl internt som externt. Erfarenhet av att genomföra kvantitativa och kvalitativa undersökningar samt processledning/projektarbete är meriterande. Du är en van systemanvändare och kan Officepaketet.
Som person är du öppen, prestigelös, har lätt för att bygga nätverk samt har en förmåga att involvera andra. Ditt arbetssätt kännetecknas av att du är strukturerad, drivande och att du har förmågan att hitta balansen mellan att leverera god kvalitet och att hålla tidsplaner. Genom ditt positiva förhållningssätt och din flexibilitet bidrar du både till en god arbetsmiljö och att arbetsgruppen når sina mål. Du har en förmåga att tänka strategiskt. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast. Anställningen är en visstidsanställning till och med januari 2022.