arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utvecklingsledare inom området våld i nära relationer

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  28 maj

Om jobbet

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.
Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling. Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten för social utveckling arbetar för att främja människors hälsa, sociala trygghet och jämlika levnadsvillkor. Enheten är en av tre enheter inom avdelningen för tillväxt. Vi arbetar med olika regeringsuppdrag inom politikområdena folkhälsa, socialt arbete, jämställdhet, brottsförebyggande arbete och tillsyn enligt alkohollag och tobakslag. Vårt uppdrag är att samordna regionala aktörer, ge lokalt stöd, främja samverkan och tillföra kunskap med målet att nå nationella målsättningar inom de olika områdena. Vårt uppdrag handlar också om att planera, genomföra och följa upp kompetenshöjande insatser. Förebyggande arbete, kunskapsbaserade arbetssätt och samverkan är prioriterade inriktningar i våra uppdrag.

Arbetsbeskrivning

Enheten för social utveckling söker nu en utvecklingsledare för uppföljning och utveckling av länsstyrelsernas stöd till kommuner att bli självförsörjande med avseende på baskunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Tjänsten är en visstidsanställning året ut med start så snart som möjligt.

Utgångspunkten är att följa upp de utbildningar som Länsstyrelserna erbjudit kommuner, ”Utbildning för utbildare med stöd av webbkurs om våld” samt ”Utbildning kollegautbildare i FREDA bedömningsmetoder”, samt att utreda och föreslå hur länsstyrelsernas arbete kan vidareutvecklas.

Målet är att det ska finnas förslag till hur länsstyrelserna kan stödja kommunerna i att bli självförsörjande avseende baskunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och prostitution och människohandel. I förslaget ska även ingå hur länsstyrelserna kan stödja kommuner att systematisera och utveckla arbetet med att ställa frågan om våld.

Kvalifikationer


Du har:
 • relevant akademisk examen med inriktning samhällsvetare, statsvetare, socionomutbildning eller annan utbildning med inriktning på utredning.
 • erfarenhet från flera olika sakområden inom folkhälsoarbete och/eller socialt arbete på strukturell nivå.
 • erfarenhet av utvecklingsarbete inom kommun och inom statlig myndighet.
 • förmåga att samla in underlag genom att leda processer och intervjuer samt att identifiera behov, analysera resultat och föreslå åtgärder.
 • mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt

Personliga egenskaper


Du har en god kommunikativ förmåga, det innebär att du är, utåtriktad, lyhörd, pedagogisk, samtidigt som du kan vara analytisk, saklig och tydlig med vad ditt uppdrag är. Som person är du är utåtriktad, initiativtagande och uthållig. Vidare har du god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt. Mångfald och jämställdhet är viktiga frågor för dig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Länsstyrelsen välkomnar mångfald oavsett kön, kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller ålder. 

Anställningsvillkor


Anställningsform: Visstidsanställning till och med 2019-12-31

Sista ansökningsdag: 2019-05-28

Kontaktpersoner

Janna Öhd, Tf enhetschef

010-223 16 90


Katarina Popovic, Facklig kontaktperson ST

010-223 15 17


Maria Sand Vaziri, Facklig kontaktperson SACO

010-223 1416