arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utvecklingsledare inom integrationsområdet

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Arbetsplatsbeskrivning
Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor arbetar för en god beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända på områdena bosättning, barnens rättigheter, få fler i arbete och studier samt för ett hälsofrämjande mottagande. Vi stödjer även asylsökande för en meningsfull väntan och snabbare etablering.
Enheten har i uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter, jämställdhet och tillgänglighet både genom att samordna, stödja och följa upp arbetet i länet samt bidra med kunskapsunderlag och stödja och driva arbetet inom Länsstyrelsens verksamheter.
Enheten arbetar tillsammans med Sametinget att nationella minoriteter får sina rättigheter tillgodosedda. Detta gör vi genom att följa upp hur minoritetspolitiken genomförs samt att redovisa hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk följs. Vi ansvarar också för att följa upp regeringens strategi för romsk inkludering.

Arbetsbeskrivning

Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor söker nu två utvecklingsledare inom området integration.
Utvecklingsledaren kommer inom uppdraget bland annat att:
· tillsammans med kollegor planera, utföra och följa upp insatser inom integrationsområdet
· ansvara för underlag till årsredovisning, remisser och andra uppdrag samt bereda ärenden
· arbeta i dialog med externa samverkanspartners och myndigheter såsom t.ex. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommuner, civilsamhällets aktörer och andra verksamheter på Länsstyrelsen
· samverka och stödja externa aktörer
· följa upp insatser som beviljats statsstöd
· arrangera seminarier m.m.
· även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå
I tjänsten kan även vissa nationella uppdrag komma att ingå inom ramen för det länsstyrelsegemensamma integrationsnätverket.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har: 
· relevant högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, beteendevetenskap eller annan högskoleutbildning som har relevans för tjänsten
· erfarenhet av samverkansarbete mellan flera aktörer inom integrationsområdet
· god kännedom om och/eller erfarenhet från offentlig förvaltning/verksamhet, kommun eller regional myndighet/organisation
· erfarenhet av att jobba processorienterat
· erfarenhet av att ha ansvarat för och arrangerat nationella konferenser
· god kommunikativ förmåga, både muntligen och skriftligen
· god förmåga att arbeta i Officepaketet

Det är meriterande om du har:

· erfarenhet av att arbeta med frågor som rör flyktingmottagande och nyanländas etablering på nationell, regional eller kommunal nivå.
· kännedom eller erfarenhet av civilsamhällets aktörer.
· god kännedom om de lagar, regler och policy som styr verksamheten inom utbildning, arbetsmarknad och flyktingmottagandet.

Som person söker vi dig som ser helheten och har mycket god samarbetsförmåga. Du behöver också kunna arbeta självständigt, även i pressande situationer. Arbetet ställer också krav på att du är lyhörd, tydlig, strukturerad och har lätt för att knyta kontakter med relevanta aktörer. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor: Allmän visstidsantällning till hösten 2020.
Tjänstens omfattning: heltid
Sista ansökningsdatum: 2019-10-25

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling.

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.