arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare/Kemist

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 augusti

 • Sök jobbet senast

  22 september

Om jobbet

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Tjänsten är placerad på enheten för Ämnesutvärdering där vi bl.a. arbetar för en hållbar användning av bekämpningsmedel inom EU. Vi bidrar till det genom riskbedömning av verksamma ämnen eller organismer i växtskyddsmedel samt biocider. Vi granskar information från sökande företag och lämnar förslag på beslut om godkännande/ icke godkännande samt harmoniserad klassificering för det verksamma ämnet. Enheten arbetar också med att öka kunskapen om kemikaliers egenskaper och användning genom ämnesutvärdering inom ramen för Reach.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer främst att delta i arbetet med att minska riskerna med användningen av bekämpningsmedel. Arbetet består huvudsakligen av att granska, bedöma och sammanfatta naturvetenskapliga underlag rörande verksamma ämnens identitet, kemiska och fysikaliska egenskaper samt analysmetoder för att detektera verksamma ämnen i olika matriser samt att skriva förslag till riskbedömning och harmoniserad klassificering av bekämpningsmedel. Arbetet sker i projektform och i samarbete med sökande företag och andra berörda myndigheter inom Sverige och EU.

Du förväntas också att bistå med kemisk kompetens till övriga sakområden inom enheten och att bidra till utveckling av både lagstiftning och vägledning.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha naturvetenskaplig högskoleexamen med inriktning på området kemi.
Erfarenhet av forskning (disputerad) eller annat relevant arbete inom området kemi (gärna miljökemi) vid en myndighet eller inom näringslivet är meriterande.

Du ska vara väl förtrogen med att läsa, granska, analysera, sammanfatta och presentera naturvetenskaplig information på ett förståeligt sätt. Du ska kunna uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på engelska och svenska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt viktigt för oss är att du är konstruktiv och lösningsorienterad. Att du är flexibel, ansvarstagande, noggrann och strukturerad, har initiativförmåga och gott omdöme samt att du kan arbeta både självständigt och samarbeta väl i grupp.

ÖVRIGT

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.

Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag. Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.