arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta med  kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Myndighetens vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Havs- och vattenmyndighetens avdelning för fiskförvaltning ansvarar för att genomföra fiskeripolitiken. Det innebär bl. a ansvar för fiskets reglering, licenser och tillstånd, kontroll, internationellt arbete och förvaltningens löpande kunskapsbehov.

För att förvaltningens mål om ett långsiktigt hållbart fiske ska nås är det viktigt med en ändamålsenlig och effektiv fiskerikontroll. Kontrollarbetet syftar till att de fiskekvoter Sverige tilldelats inte överskrids samt att fisket och livsmedelskedjan följer gällande regler på fiskets område. Uppföljningsenheten, där denna tjänst är placerad, ansvarar för den övergripande planeringen, samordningen och uppföljningen av myndighetens fiskerikontroll. Mer specifika arbetsuppgifter är bl.a. analys av risker och mönster inom fisket och saluföringen samt dataförfrågningar och officiell statistik inom kontrollområdet. Enheten deltar även i EU-arbetet samt annat internationellt arbete.

Utredare inom fiskerikontroll

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för samordningen av utvecklings- och förbättringsarbetet för myndighetens arbete inom fiskerikontroll.

I rollen kommer du därigenom att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag till förslag och beslut.  Bland annat ingår det att utveckla arbetet för fiskerikontroll i områden med fiskereglering i syfte att säkerställa att den är effektiv och ändamålsenlig. Arbetet kommer att genomföras i nära samverkan med andra enheter på myndigheten samt med andra nationella och internationella myndigheter och organisationer.

I arbetsuppgifterna ingår också att stödja den egna och andra enheter på avdelningen med att kartlägga befintliga arbetsprocesser samt identifiera och beskriva behovet av nya. Därigenom kommer du också att stödja enheten i att ta fram och identifiera verksamhetsbehov för kravställning utifrån myndighetens digitaliseringsstrategi.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning, minst 3 år, kandidatexamen med samhällsvetenskaplig eller annan tvärvetenskaplig inriktning alternativt utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten.

Du har arbetat minst fem år med systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete och du har därigenom vana av att samla in, bearbeta och analysera information.

Dina språkkunskaper i muntlig och skriftlig svenska är mycket goda och motsvarande kunskapsnivå för engelska är god.

Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom kontroll eller tillsyn från offentlig förvaltning.

 

Förmågor och färdigheter

Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller de yrkesmässiga relationerna. Du har förmåga att föra dialog, ge råd, vägleda och samarbeta med andra internt och externt för att samordnat uppnå gemensamma mål. Vidare är du en god kommunikatör som kan anpassa budskap efter mottagare. Uppdraget kräver att du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Likaså krävs att du kan se samband. Även processledningförmåga krävs för uppdraget. Med det menar vi att du kan planera, driva, utveckla och utvärdera processer genom att använda olika typer av effektiva metodstöd och involveringstekniker.

 

Villkor

Anställningen som är en tillsvidareanställning är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett utmanande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. 

 

 

Tänk på att de handlingar som du ger in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Tänk också i övrigt på att i första hand skriva det som du bedömer är direkt relevant i förhållande till kraven i jobbannonsen.  

För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.