arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare vattenkraft och prövning

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning för våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare och skapar tillsammans en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och vi har vår placering i centrala Göteborg.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Utredare vattenkraft och prövning

Beskrivning
Enheten för miljöprövning ska ge tillsynsvägledning inom miljöbalkens område om vattenverksamhet, enskilda avlopp, fiske- och vattenbruk, dumpning, vattenskyddsområden, miljökvalitetsnormer, skydd av grundvatten samt invasiva främmande vattenanknutna arter.

Vägledning ges genom framtagande av rapporter, webbtexter, handläggarträffar etc. Vårt vägledningsarbete omfattar även myndighetens medverkan i prioriterade prövningar enligt miljöbalken. Enheten ansvarar för myndighetens deltagande i tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken vid mark- och miljödomstol och högre instans. Enheten svarar vidare på remisser från regeringskansliet, och andra myndigheter i frågor som rör miljöprövningar av verksamheter med påverkan på vatten- eller havsmiljön. Enheten samverkar med Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna i frågor som rör miljöprövningar. Enheten har för närvarande fjorton medarbetare.

Många av Sveriges vattenkraftverk ska, med början år 2022, omprövas och förses med moderna miljövillkor. Att verka som remissinstans i dessa prövningsmål kommer att bli en viktig uppgift för myndigheten och utgör en del av vattenförvaltningsarbetet.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en utredare som ska arbeta med kommande prövningar inom enhetens vägledningsansvar, särskilt arbetet med kommande prövningar inom vattenkraften.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kunskap om hydrologi eller hydraulik samt teknisk kompetens om vattenkraftsproduktion och dammanläggningar. Du bör ha kunskap om vattenkraftens effekter på den vattenanknutna biologin.

Du har examen från universitet eller högskola på minst kandidatnivå med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning inom t.ex. områden som samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, miljö- och hälsoskydd, biologi, geologi eller hydrologi.

Kunskap om svensk miljölagstiftning och grundläggande kunskaper i tillämpning av miljölagstiftningen är ett krav. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av rättstillämpning från kommunal eller regional förvaltning.

Din arbetslivserfarenhet är minst treårig och ska omfatta arbete med prövningar inom vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet. Din arbetslivserfarenhet kan alternativt vara från privat sektor exempelvis som konsult med inriktning på utredningsarbete inom vattenverksamheter eller miljöfarliga verksamheter.

Du ska ha god analytisk förmåga och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift,

 

Följande erfarenheter är meriterande för uppdraget:

- god kunskap om miljöbalken och förvaltningslagstiftning
- erfarenhet från statlig, regional eller kommunal förvaltning

 

Villkor


Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en visstidsanställning på ca två år med tillträde snarast efter överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Vi kan erbjuda ett spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.

 

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. 

Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen.

För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning