arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare miljöfarliga vrak och marint skräp

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  9 maj

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning för våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare och skapar tillsammans en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för havsförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Avdelningen ansvarar också för nationell fiskförvaltning och genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Enheten ansvarar bland annat för samordning och utveckling av arbetet med genomförandet av havsmiljöförordningen och EU:s havsmiljödirektiv innefattande CIS arbetet, åtgärdsprogram, inledande bedömning, föreskrifter, vägledningar och EU-rapportering med undantag av frågor som rör miljöövervakning

Utredare, saneringsuppdrag i marin miljö
 
Beskrivning
I tjänsten ingår att hantera frågor inom saneringsuppdrag kring miljöfarliga vrak i marin miljö med fokus på upphandlingar och framtagande av utredningsmaterial.

Arbetet sker utifrån ett havsförvaltningsperspektiv med fokus på åtgärder.

I rollen som utredare inom projektet Miljöfarliga vrak har du ansvar för projektets upphandlingsärenden och avrop från ramavtal. Du kommer även att ingå i projektets grupp gällande planering och genomförande av bärgning av olja och spökgarn från miljöfarliga vrak.

Delta i processer för rapportering och uppföljning av åtaganden under vraksaneringsprojektet.

Arbetet innefattar även att utforma beställningar och avtal, att följa upp samarbeten och anordna möten med aktörer inom fältet.

Arbetsuppgifter

I din roll som utredare stöttar och driver du myndighetsprocesser dels runt vraksanering- och vrakundersökningsuppdrag och dels inom myndighetens arbete med marint skräp. Vidare genomför du upphandlingar och avtalsskrivande kopplade till uppdragen, till exempel avrop från ramavtal och beställningar till experter.

Du upprätthåller kontakter och kommunikation med utförare samt sammanställer underlag.
Andra arbetsuppgifter i din roll är att du arbetar med:

- Upphandlingar och avrop inom projektet miljöfarliga vrak
- Starta upp upphandlingsprocess, författa och genomföra anskaffningsbeslut, författa utkast till förfrågningsunderlag, dialog med upphandlingsjurister. Författa utkast till avtal.
- Dialog med utförare. 
- Bakgrundsmaterial miljöfarliga vrak
- Samarbete med expertstöd inom projektet Miljöfarliga vrak för att samla in och sammanfatta informationsmaterial om miljöfarliga vrak. Till exempel ritningar, händelser vid förlisningstillfälle, mängden olja ombord m.m. för att sedan sammanfatta detta till adekvat underlagsmaterial.
- Även information som krävs för att riskutvärdera dessa vrak med verktyget VRAKA ska sammanfattas, t.ex. fysikaliska parametrar i området kring ett vrak (syre, salthalt, strömmar) och omfattningen av mänskliga aktiviteter i vrakområdet (sjöfart, trålning, konstruktionsarbeten).
- Kontaktperson för upphandlingsjurister och ekonomienhet för projektet.
- Kommunikationsmaterial, hemsida, vara kontakt till Kom-enheten
- Översättningar sv-eng och tvärtom
- Stötta och följa myndighetens arbete med fritidsbåtsfrågor

Kvalifikationer

Våra krav på dig som söker är att du har

- master/magister med huvudsaklig inriktning mot samhällsvetenskap eller miljövetenskap eller likvärdig utbildning samt att utbildningen innefattar internationella frågor 
- minst 3 års arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant fält 
- erfarenhet av myndighetens uppdrag med att sanera miljöfarliga marina vrak
- erfarenhet av  statligt internationellt förvaltningsarbete eller inom organisationer med förvaltningsnära uppdrag
- erfarenhet av samordning och koordinering av processer samt att hantera underlag och forskningsrapporter inom maritima sakområden som rör miljöfarliga vrak
- erfarenhet av att arbeta i större projekt
- mycket goda kunskaper i och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, förutom på svenska och engelska, i ytterligare ett EU-språk, företrädesvis spanska
- god stilistisk förmåga, vana att skriva och sammanställa rapporter. 

För tjänsten är det särskilt meriterande om du har erfarenhet av att utveckla beställningar till externa experter samt har god kännedom om internationella processer inom havsmiljöområdet.

För att arbeta som utredare hos oss behöver du vara självgående och flexibel. Vidare är du kvalitetsmedveten och har förmåga att hantera helhetsperspektiv. Givetvis är du en god kommunikatör som kan samverka och samarbeta väl med andra.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg, men var arbetet förläggs sker enligt överenskommelse med din chef.  Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och start enligt överenskommelse.

 

 

 

Övrig information


Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast efter överenskommelse Tillsvidareanställning