arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare Miljöfarlig verksamhet

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning för våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare och skapar tillsammans en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och vi har vår placering i centrala Göteborg.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Utredare Miljöfarlig verksamhet

Beskrivning
Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning ska ge vägledning för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område om vattenverksamhet, enskilda avlopp, fiske- och vattenbruk, dumpning, vattenskyddsområden, miljökvalitetsnormer samt skydd av grundvatten.

Vägledning ges bland annat genom myndighetens medverkan i prioriterade prövningar enligt miljöbalken som framförallt rör vattenverksamhet och miljöfarliga verksamheter med påverkan på vattenmiljön.

Vi deltar även som part eller expert för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen i mål och ärenden som avgörs av domstol eller andra myndigheter.

Enheten för miljöprövning svarar på remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter i frågor som rör miljöprövningar av verksamheter med påverkan på vatten- eller havsmiljön. Mycket av arbetet sker i samverkan med Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna i frågor som rör miljöprövningar. Enheten har för nuvarande fjorton medarbetare.

Vi söker en utredare för arbete med yttranden i prövningar med inriktning mot miljöfarlig verksamhet, exempelvis storskalig processindustri där HaVs roll bland annat är att bevaka tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten och hav i domstolsprövningar och i tillsynsvägledningar.

Arbetsuppgifter

I din roll som utredare på enheten för miljöprövning arbetar du med miljöbalksprövningsprocesser inom myndighetens ansvarsområde vilket innebär att delta i prövningsprocessen i prioriterade ärenden, från samråd till tillståndsprövning i mark- och miljödomstol och eventuell överprövande instans. Detta innefattar medverkande i utredningar, ställningstaganden, yttranden och deltagande i domstolsförhandlingar.

 

Här är ytterligare några exempel på vad du gör:

- samverkar med andra myndigheter och branschkontakter
- arbetar med övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

Du har examen från universitet eller högskola på minst kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. t.ex. områden som samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, miljö- och hälsoskydd, biologi, kemi eller geologi.

Din arbetslivserfarenhet är minst treårig och ska omfatta arbete med prövning och tillsyn av miljöfarlig- eller vattenverksamhet eller utredningsarbete på central-, regional eller lokal myndighetsnivå. Din arbetslivserfarenhet kan alternativt vara från privat sektor exempelvis som konsult med inriktning på utredningsarbete inom vattenverksamheter eller miljöfarliga verksamheter.

 

Övriga krav vi ställer för tjänsten är:


- god kunskap om miljöbalken och förvaltningslagstiftning
- goda kunskaper om vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer
- erfarenhet av att självständigt arbeta med analys och granskning
- mycket goda kunskaper i svenska och motsvarande goda i engelska i såväl tal som skrift.

För tjänsten är det särskilt meriterande om du även har

- erfarenhet av arbete med bedömningar av miljöfarliga verksamheters och vattenverksamheters effekter på akvatiska ekosystem
- god kunskap om samhällets miljöarbete och tillståndsprocessen samt rättspraxis.

Villkor


Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en visstidsanställning på ca två år med tillträde snarast efter överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Vi kan erbjuda ett spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. 

Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen.

För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning