arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare med projektledarkompetens

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  17 november

Om jobbet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vårt uppdrag är att utöva juridisk tillsyn, granska effektiviteteten och utvärdera kvaliteten i högre utbildning, granska lärosätenas kvalitetssäkring av utbildning och forskning samt pröva ansökningar om examenstillstånd och ge handläggande stöd till två nämnder. Vi har ett övergripande statistikansvar och bevakar och analyserar frågor som rör högskolan. Vi arbetar även med att främja chefsutveckling vid universitet och högskolor. UKÄ:s verksamhet ska göra största möjliga nytta för högskolesektorn och bidra till att studenterna får en relevant utbildning av högsta kvalitet. Vår vision är: Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle!

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Som utredare på analysavdelningen arbetar du med uppföljning och analys av högskolans verksamhet. Det innebär också att arbeta med utvecklingsinriktade uppgifter på regeringens och myndighetens uppdrag. Ditt huvudsakliga uppdrag de närmaste åren är att projektleda det regeringsuppdrag som UKÄ nyligen har fått tillsammans med Tillväxtverket. Uppdraget handlar om att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas.

Arbetsuppgifterna innebär att leda UKÄ:s projektgrupp för uppdraget i nära samarbete med Tillväxtverket. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda aktörer, särskilt företrädare för universitet och högskolor, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra myndigheter. I uppdraget ingår också att förbättra tillgång till statistik och prognoser över tillgång och efterfrågan på digital spetskompetens.

Som projektledare ansvarar du för att projektet genomförs enligt uppdraget, samt de mål och ramar för budget och tid som fastställts. Du har också vid sidan av projektledarskapet en tydlig verkställande funktion i projektet. Vid sidan av detta uppdrag och efter uppdragets slut kommer du att arbeta med annat utrednings- och analysarbete inom myndighetens uppdrag.

Din profil


Krav för tjänsten
 • Högskoleexamen
 • Stor erfarenhet av projektledning, gärna från arbete vid myndighet eller annan organisation med nationellt uppdrag
 • Några års erfarenhet från arbete av utredande karaktär
 • God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska
 • Goda kunskaper och färdigheter i kalkylprogrammet Microsoft Excel
Meriterande 
 • Goda kunskaper om högskolesektorn.
 • Flerårig erfarenhet av arbete inom högskolesektorn eller annan organisation som bevakar högskolefrågor.
 • Intresse för ett digitalt arbetssätt och nyfikenhet i frågor som gäller utveckling av digitaliseringen i samhället.

Personliga egenskaper


Som person har du en god analytisk förmåga och arbetar bra med komplexa frågor. Du är kreativ, nytänkande och van att ta initiativ och ansvar för att driva dina processer vidare mot önskat resultat. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du tycker om uppdrag av olika karaktär och kan snabbt sätta dig in i nya områden och finna metoder för att utföra dessa. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en god förmåga att företräda myndigheten.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Om avdelningen


Analysavdelningen består av drygt 20 medarbetare. Vi följer upp och analyserar utvecklingen inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på högskoleområdet och för att granska lärosätenas resursutnyttjande. Utredare på avdelningen deltar även i myndighetsövergripande projekt.

Vi erbjuder


UKÄ månar om sina medarbetares möjlighet till balans mellan arbete och privatliv och erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet, ha inflytande och lika möjligheter att utvecklas. Vi arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten och att skapa en god arbetsmiljö fri från diskriminering.

UKÄ kommer under hösten 2020 att flytta till nya moderna lokaler intill Gullmarsplan.

Om anställningen


Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning med tillsättning så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.

För mer information och ansökan


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev inklusive relevanta betyg/intyg. Vi kallar till intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Du ansöker om tjänsten via vår webbplats senast söndag den 17 november.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta seniora utredaren Marie Kahlroth. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ellinor Alvesson (Saco-S) eller Martin Löwing Jensen (ST). Samtliga nås via myndighetens växel, tfn 08-563 085 00.