arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare med kunskap om vilt, jakt och sjukdomsövervakning

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Friska djur - trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala. 

SVA är central expertmyndighet för sjukdomsövervakning på vilda djur och djur i människans vård och har också ett hållbarhetsuppdrag inom sitt verksamhetsområde.

Inom ramen för det s k vildsvinspaketet i Livsmedelsstrategins handlingsplan (N2019/03241/JL) har SVA fått regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att skapa ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött från jägare till konsument. Syftet med uppdraget är att bidra till livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig och mer specifikt att bidra till att konsumenter har högt förtroende för livsmedlen och kan göra medvetna och hållbara val.

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär att utreda förutsättningarna för ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött från jägare till konsument, vem som ska äga och förvalta systemet, vilka kostnader som är förknippade med systemet och hur dessa ska finansieras. Arbetet kommer att innebära kontakter och samverkan med myndigheter, f f a Livsmedelsverket och Länsstyrelserna, liksom andra aktörer inom området. Till ditt stöd finns en SVA-intern arbetsgrupp med för uppdraget relevant kompetens. I utredningsarbetet ingår att skriva en delrapport till regeringen i februari 2021 och den slutliga utredningsrapport som ska redovisas i februari 2022.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, erfarenhet av myndighetssamverkan och ett bra kontaktnät inom jakt och viltvård. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av projektledning eller annan motsvarande erfarenhet av att fullfölja större arbetsuppgifter i samarbete med andra, gärna som utredare eller handläggare. Du behöver också vara drivande och kunna arbeta självständigt samt ha mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt på svenska.

Vid tillsättning av tjänsten kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet, te x. när det gäller samarbetsförmåga, lyhördhet och förmåga att leverera.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll.

Tjänsten avser en allmän visstidsanställning under ett och ett halvt år och tillträde sker efter överenskommelse.

Övrigt


SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.

Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.

All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning