arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare med inriktning på världsarv - vikariat

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Riksantikvarieämbetet är den centrala myndigheten för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvet och dess betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Kulturmiljöavdelningen arbetar bland annat för en effektiv och rättssäker tillämpning av kulturmiljölagen och miljöbalken, med tillhörande förordningar och föreskrifter, samt av förordningen om statliga byggnadsminnen. Avdelningen ansvarar för myndighetens uppdrag om världsarv och ger finansiellt stöd till kulturmiljövården, arbetslivsmuseer och civila samhället. Avdelningen verkar också för att miljömålen och de statliga kulturmiljömålen får genomslag inom andra samhällssektorer.

Enheten för utredning och analys ansvarar för överinseende över kulturmiljöarbetet, uppsikt över kulturmiljön inom hushållningen med mark- och vattenområden, tillsyn över statliga byggnadsminnen samt tillsynsvägledning avseende det statliga arbetet med kulturreservat. Vid enheten bedrivs metodisk och kvalificerad uppföljning och utvärdering rörande kulturarvet och kulturarvsarbetet i landet, bland annat i syfte att följa upp hur styrmedel inom utpekade politikområden bidrar till att uppnå nationella mål för kulturarv och kulturmiljö.

Vi söker nu en kvalificerad utredare inom arbetet med att utveckla myndighetens världsarvsarbete både på nationell och internationell nivå.

Dina arbetsuppgifter


Som utredare kommer du att ingå i ett team av medarbetare med ansvar för att organisera, driva, utveckla och följa upp världsarvsarbetet utifrån den världsarvsstrategi och handlingsplan som myndigheten tagit fram tillsammans med övriga nationella aktörer. Rollen är både strategisk och operativ och en stor del av arbetet sker genom samverkan både inom och utanför myndigheten.

Det dagliga arbetet innebär att leda och delta i referens- och arbetsgrupper, anordna seminarier och nätverksträffar, besvara remisser och bereda ärenden med anknytning till världsarvsområdet. Arbetet innebär även kontakter med media, samt resor både inom och utom landet.

Din kompetens


Vi söker dig som har akademisk utbildning inom relevanta områden, till exempel arkeologi, samhällsplanering, bebyggelsehistoria eller kulturgeografi. Du har mångårig erfarenhet av arbete vid statlig myndighet samt av kvalificerat arbete med världsarvsfrågor – regionalt, nationellt och/eller internationellt. Du har mycket goda kunskaper om Unesco:s världsarvskonvention, FN-systemet och det nationella världsarvsarbetet.

Du har bred erfarenhet av samverkan med myndigheter och organisationer samt vana vid att representera din organisation externt och att agera i internationella sammanhang. Du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Du är van och kunnig i projektledning och pedagogisk förmedling samt har erfarenhet av att hålla föredrag och facilitera större konferenser. Du har goda kunskaper om arbetet med lagstiftningen på kulturmiljöområdet och erfarenhet från hantering av samhällsutvecklingens konsekvenser för kulturlandskapet, exempelvis utbyggnaden av energiförsörjnings- och transportinfrastruktur.

Det är meriterande om du har kunskaper om och erfarenhet av arbete med kulturmiljön i samhällsplaneringen samt i relation till riskhantering, beredskap och klimatförändringar.

Det är särskilt meriterande om du har goda kunskaper om det marina kulturarvet och erfarenhet av att arbeta med kulturmiljöfrågor inom havsplaneringen.

Du är ansvarsfull, drivande och initiativrik och har ett metodiskt och öppet arbetssätt. Samverkan är ett naturligt arbetssätt för dig och du har lätt för att arbeta tillsammans med andra. Samtidigt är du skicklig på att analysera komplexa problem och hitta lösningar. Du har en god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt med olika målgrupper och delar gärna med dig av kunskaper, erfarenhet och information.

Eftersom arbetet innebär externa kontakter och nära samarbete med kollegor läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Vi erbjuder ett varierande och stimulerande arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. 

Övrigt


Anställningen är ett vikariat till 31 december 2023, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Placeringsort är Stockholm. Möjlighet till distansarbete på deltid. Tjänsteresor förekommer. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2023-01-31. Märk din ansökan med RAÄ-2023-140.

Lön

,

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat